Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
Ως εκ τούτου, το Άμστερνταμ πασχίζει να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα και να καταστεί εντελώς ανεξάρτητο από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μακροπρόθεσμα
Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο του Άμστερνταμ Abdeluheb Choho
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Ο Δήμος του Άμστερνταμ προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δημάρχων το 2009 και έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40% έως το 2025. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για το μακροπρόθεσμο όραμα της πόλης σας σε ό,τι αφορά το κλίμα και την ενέργεια;

Το Άμστερνταμ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, καθώς και της ολοκληρωμένης βιωσιμότητας. Θεωρούμε τη βιωσιμότητα κινητήρια δύναμη της κοινωνίας και παράγοντα ώθησης της οικονομίας. Ως εκ τούτου, το Άμστερνταμ πασχίζει να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα και να καταστεί εντελώς ανεξάρτητο από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μακροπρόθεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι μια δημιουργική και ποικιλόμορφη πόλη, οικονομικά και κοινωνικά ισχυρή, με ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης.

Το Άμστερνταμ έχει καταστεί ένας από τους πρωτοπόρους στη δράση για το κλίμα, λαμβάνοντας την τολμηρή απόφαση να καταργήσει σταδιακά τη θέρμανση με φυσικό αέριο έως το 2050. Λάβαμε αυτήν την απόφαση, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα επιτύχουμε τον στόχο μας. Αλλά, εάν δεν ξεκινήσεις ποτέ, δεν θα μπορέσεις ποτέ να μάθεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τα καταφέρεις! Είναι απαραίτητο να καθορίσουμε στόχους και χρονοδιαγράμματα, για να δείξουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε σε κύρια ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η σπανιότητα των φυσικών πόρων. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση είναι να ξεκινήσουμε τη δράση: να προχωρήσουμε πέρα από τα οράματα και τα σενάρια και να αρχίσουμε να ενεργούμε στην πράξη στην πόλη μας, με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων φορέων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη ατζέντα βιωσιμότητας, εστιάζοντας σε πέντε προτεραιότητες: (1) εξοικονόμηση ενέργειας και παροχή καθαρής ενέργειας για ηλεκτρισμό και θέρμανση, (2) ευρείες έννοιες κυκλικής οικονομίας, (3) καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα, (4) αστική προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο κλίμα και (5) δημιουργία ενός βιώσιμου δημοτικού οργανισμού, δίνοντας το παράδειγμα. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες των πολιτών και συνεργαζόμαστε με τοπικούς εταίρους, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και ειδικούς. Συνεργαζόμαστε με κύριους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οργανισμούς κατοικίας, διαχειριστές δικτύων ενέργειας και εταιρείες θέρμανσης, στο πλαίσιο μιας αποκαλούμενης Συμφωνίας για την Πόλη. Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οργανισμοί κατοικίας συμφώνησαν να ορίσουν έως τα τέλη του 2017 10.000 οικιστικές μονάδες στις οποίες ο Δήμος του Άμστερνταμ θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους κατοίκους για τον τρόπο αποσύνδεσης της παροχής φυσικού αερίου και την κατάλληλη στιγμή να συμβεί αυτό. Επί του παρόντος, σκεφτόμαστε τις εξής εναλλακτικές αντί του φυσικού αερίου: την τηλεθέρμανση, τα συστήματα μηδενικής ενέργειας, τη γεωθερμική ενέργεια και το βιοαέριο.

Ο δήμος μας ακολουθεί μια προσέγγιση με βάση τα διοικητικά διαμερίσματα. Κάθε διοικητικό διαμέρισμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει μια ενιαία λύση. Ωστόσο, έχουμε υιοθετήσει τις αρχές της οικονομικής προσιτότητας, της βιωσιμότητας και των ανοιχτών διαθέσιμων χώρων για εναλλακτικά συστήματα τηλεθέρμανσης, ώστε να μεταβούμε σε έναν απολύτως βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ποιες είναι οι κύριες δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής; Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι καλύτερες λύσεις για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών;

Έχουμε αντιμετωπίσει διαφόρων ειδών εμπόδια. Από κοινωνικοοικονομικής άποψης, η ενεργειακή μετάβαση προς ένα βιώσιμο Άμστερνταμ επηρεάζει πολλούς ανθρώπους. Είναι μια συλλογική μεταστροφή και απαιτεί τη στήριξη όλων των πολιτών. Επομένως, χρειάζεται μια κοινή νοοτροπία. Επικοινωνώντας με τους κατοίκους και επιδιώκοντας τη συμμετοχή τους σε πρώιμο στάδιο, μπορούν να ξεπεραστούν πιθανοί φόβοι, αντιρρήσεις και παγίδες. Θα ήταν ευπρόσδεκτη μια εθνική εκστρατεία μέσω της οποίας θα ενημερώνονταν οι ολλανδοί πολίτες σε εθνική κλίμακα για τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του ζητήματος. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να προσφέρουμε οικονομικά προσιτές εναλλακτικές αντί του φυσικού αερίου. Η τρέχουσα τιμή του φυσικού αερίου είναι σχετικά χαμηλή στην Ολλανδία. Τα εναλλακτικά μέσα θέρμανσης που έχει βρει μέχρι στιγμής ο δήμος δύσκολα μπορούν να ανταγωνιστούν αυτήν την τιμή, καθώς συχνά είναι πιο ακριβά. Γι’ αυτό ο Δήμος του Άμστερνταμ έχει υποστηρίξει σε εθνικό επίπεδο την επιβολή από την κυβέρνηση ενεργειακού φόρου στο φυσικό αέριο.

Επιπλέον, μερικές φορές η νομοθεσία θέτει φραγμούς στην ενεργειακή μετάβαση. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, όλοι οι πολίτες εξακολουθούν επί του παρόντος να έχουν το δικαίωμα θέρμανσης των κατοικιών τους με φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται από τον νόμο η σύνδεση των κατοίκων με το δίκτυο φυσικού αερίου. Εντούτοις, δεν επιβάλλεται από τον νόμο η αποσύνδεση των κατοίκων, όταν είναι δυνατή η θέρμανση με εναλλακτικά μέσα. Ως φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος του Άμστερνταμ λειτουργεί εντός αυτού του περιοριστικού νομικού πλαισίου. Ζητούμε περισσότερους οικονομικούς πόρους και νομικά μέσα για την υλοποίηση των πολιτικών μας και την επιδίωξη της ενεργειακής μας μετάβασης.

Χρησιμοποίησα ως παράδειγμα εδώ τη σταδιακή κατάργηση της θέρμανσης με φυσικό αέριο, αλλά αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και στη γενικότερη ενεργειακή μετάβαση. Οι δήμοι γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των παγκόσμιων φιλοδοξιών -όπως η Συμφωνία του Παρισιού- και των δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Τώρα είναι η στιγμή της υλοποίησης. Εμείς, ως τοπικοί ηγέτες, θα πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στην υλοποίηση στρατηγικών απαλλαγής από τα ορυκτά καύσιμα. Γνωρίζω ότι απαιτείται θάρρος, για να λάβουμε τολμηρά μέτρα, να αποφασίσουμε την πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στα ενεργειακά συστήματα των πόλεών μας, να ξεκινήσουμε, ακόμη και εάν το μονοπάτι δεν είναι ακόμη απολύτως ορατό. Ξέρουμε, όμως, πού πρέπει να πάμε.

Πώς έχει υποστηριχθεί το Άμστερνταμ στη δράση του για τη ενέργεια και το κλίμα μέσω της συμμετοχής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων;

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι δήμοι διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων και μπορούν να παροτρύνουν τις εθνικές και υπερεθνικές κυβερνήσεις να πιέσουν για ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Η ενεργειακή μετάβαση στο Άμστερνταμ, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Απαιτεί συνεργασία σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια κατάλληλη πλατφόρμα συνεργασίας, άντλησης διδαγμάτων από άλλες πόλεις και ανταλλαγής γνώσεων, κάτι που εκτιμά δεόντως ο Δήμος του Άμστερνταμ.

Η ενεργειακή μετάβαση υπερβαίνει τα δικά μας σύνορα και ως εκ τούτου απαιτείται διεθνής συνεργασία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Προσφέροντας πολυάριθμα εργαλεία και ευκαιρίες δικτύωσης, το Σύμφωνο των Δημάρχων επιτρέπει στο Άμστερνταμ να αντλήσει έμπνευση από πολιτικές που υλοποιούνται σε άλλες πόλεις. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πλατφόρμα στην οποία συναντιούνται τα αστικά προβλήματα και οι λύσεις! Παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο μπορεί να διαφέρει από μια πόλη σε άλλη, είναι εξαιρετικά πολύτιμη η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, ως δήμος χαιρόμαστε που έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε τις γνώσεις μας με την Κοινότητα του Συμφώνου, κυρίως σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση. Στο Άμστερνταμ, χρησιμοποιούμε την πόλη μας ως εργαστήριο πειραμάτων. Στις πόλεις αναπτύσσεται η καινοτομία!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors