Illustration Extindere mondială

Convenția primarilor a fost lansată în 2008 în Europa, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele UE în materie de climă și energie.

Inițiativa nu doar că a introdus o abordare inovatoare de la bază la vârf a acțiunilor în domeniul energiei și al climei, dar succesul său a și depășit rapid așteptările.

Inițiativa reunește acum peste 7 000 de autorități locale și regionale din 57 de țări, clădindu-se pe forța unei mișcări la nivel mondial la care participă multiple părți interesate și pe sprijinul tehnic și metodologic oferit de oficiile dedicate.

Convenția mondială a primarilor – care urmează a fi lansată la 1 ianuarie 2017 – va profita de experiența dobândită în ultimii opt ani în Europa și nu numai și se va dezvolta plecând de la principalii factori de succes ai inițiativei: guvernanța sa de la bază la vârf, modelul său de cooperare pe mai multe niveluri și cadrul său contextual de acțiune.

Pentru mai multe informații despre Convenția mondială a primarilor privind clima și energia, vă rugăm să consultați secțiunea de Întrebări frecvente sau să contactați serviciile regionale de asistență ale Convenției:
- Serviciul central de asistență (UE): info@eumayors.eu
- Serviciul de asistență pentru Parteneriatul estic (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Serviciul de asistență pentru regiunea sud-mediteraneeană (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Serviciul de asistență pentru Africa Subsahariană (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Povestea de succes a Convenției primarilor

Derulați pagina în jos și descoperiți momentele majore și realizările Convenției primarilor de la lansarea inițiativei!

2008

© fotografie Nathalie Nizette

Inițiativa Convenția primarilor a fost lansată de Comisia Europeană în 2008, având drept obiectiv implicarea și sprijinirea primarilor în angajamentele de atingere a obiectivelor UE în materie de climă și energie.

2011

© fotografie Anna Zenzina

Succesul inițiativei a depășit rapid așteptările, continuând să atragă noi autorități locale și regionale din Europa și nu numai. Convenția primarilor reunea deja 2 000 de orașe în octombrie 2010, încurajând astfel Comisia Europeană să dezvolte o inițiativă similară în țările incluse în Parteneriatul estic al UE. Inițiativa Convenția primarilor Est a fost lansată în 2011 și funcționează acum în Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Georgia și Azerbaidjan.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© fotografie Human Dynamics

În 2012, Comisia Europeană a extins Convenția primarilor la regiunea vecinătății europene sudice, lansând proiectul CES-MED. “Orașe mediteraneene mai curate și mai puțin consumatoare de energie” (CES-MED) sprijină orașele să se alăture Convenției primarilor și să se angajeze în politici ambițioase de dezvoltare durabilă. Oficiul CES-MED operează în Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Palestina și Tunisia.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© fotografie Erik Luntang

Comisia Europeană a lansat inițiativa „Mayors Adapt”. Bazată pe aceleași principii ca și Convenția primarilor, această inițiativă-soră se axează pe adaptarea la schimbările climatice. „Mayors Adapt” invită administrațiile locale să dea dovadă de spirit de lider în privința adaptării, sprijinindu-le în elaborarea și implementarea strategiilor locale de adaptare.

mayors-adapt.eu

2015

© fotografie Nathalie Nizette

Inițiativele Convenția primarilor și „Mayors Adapt” au fuzionat oficial cu ocazia unei ceremonii care a avut loc în 15 octombrie 2015 la Parlamentul European. Noua Convenție a primarilor privind clima și energia - ale cărei obiective și direcții au fost definite împreună cu orașele printr-un proces de consultare - este nu numai mai ambițioasă, ci și mai cuprinzătoare: orașele semnatare se angajează acum să sprijine în mod activ punerea în aplicare a obiectivului UE de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 și convin să adopte o abordare integrată în privința atenuării și adaptării la schimbările climatice și să asigure accesul la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru toți.

Mai multe informații despre Convenția primarilor privind clima și energia.

© fotografie xxx

Cu ocazia Summitului de la Paris privind clima, care a avut loc câteva săptămâni mai târziu, vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Sefčovič, a anunțat extinderea geografică a Convenției primarilor privind clima și energia, noi oficii regionale urmând a fi înființate în Africa Subsahariană, America de Nord și de Sud, Japonia, India, China și Asia de Sud-Est.

2016

© fotografie epp

În iunie 2016, Convenția primarilor a intrat într-o nouă etapă majoră a istorie sale, alegând să își unească forțele cu o altă inițiativă a orașelor, „Compact of Mayors”. Astfel, „Convenția mondială a primarilor privind clima și energia” – care urmează a fi lansată oficial în ianuarie 2017 – va deveni cea mai amplă mișcare a administrațiilor locale care se angajează să meargă dincolo de propriile obiective naționale în materie de climă și energie. În deplină conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu principiile justiției climatice, Convenția mondială a primarilor va aborda trei probleme-cheie: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la efectele adverse ale schimbărilor climatice și accesul universal la o energie sigură, curată și accesibilă financiar.

Între timp, Convenția primarilor și-a continuat extinderea mondială odată cu lansarea Oficiului Convenției primarilor pentru Africa Subsahariană.

helpdesk@comssa.org

2017
Ianuarie 2017 va marca lansarea oficială a Convenției mondiale a primarilor privind clima și energia. Această mișcare acum mondială reprezentată de Convenție le va conferi liderilor locali o voce tot mai puternică în privința politicilor și acțiunilor climatice internaționale și va evidenția impacturile colective la nivel mondial.

În primul trimestru din 2017, vor fi înființate oficii regionale ale Convenției în America de Nord, America Latină și zona Caraibilor, China și Asia de Sud-Est, India și Japonia, pe lângă cele deja existente.

info@eumayors.eu

Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic