Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Mēs uzskatām, ka ilgtspējība ir dzinējs sabiedrībai un ekonomikas virzītājspēks"
Intervija ar Amsterdamas mēra vietnieku Adbeluhebu Čoho
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Amsterdamas pilsēta Pilsētu mēru paktam pievienojās 2009. gadā, un tā ir apņēmusies līdz 2025. gadam samazināt savas CO2 emisijas par 40 %. Vai jūs varētu mums pastāstīt vairāk par savas pilsētas ilgtermiņa redzējumu klimata un enerģētikas jomās?

Amsterdama ir pārliecināta Parīzes klimata nolīguma atbalstītāja un ir integrējusi ilgtspējīguma koncepcijas. Mēs uzskatām, ka ilgtspējība ir dzinējs sabiedrībai un ekonomikas virzītājspēks. Tāpēc Amsterdama cenšas pilnībā atteikties no fosilajiem kurināmajiem un ilgtermiņā kļūt neatkarīga no oglēm, naftas un gāzes. Rezultāts būs radoša un daudzveidīga pilsēta, ekonomiski un sabiedriski spēcīga, ar veselīgu dzīves vidi.

Amsterdama vēlas būt viena no līderēm klimata pasākumu jomā, pieņemot drosmīgo lēmumu atteikties no dabasgāzes apkures līdz 2050. gadam. Mēs esam pieņēmuši šo lēmumu, skaidri nezinot, kā savu mērķi sasniegt. Bet, ja nekad nesāksi, tu nekad nenoskaidrosi, kāds ir labākais veids, kā to paveikt! Ir nepieciešams noteikt mērķus un termiņus, lai parādītu, ko vēlamies paveikt attiecībā uz tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojums un dabas resursu trūkums. Taču īstais izaicinājums ir sākt rīkoties – iet tālāk par vīzijām un scenārijiem un pragmatiski sākt darboties savā pilsētā, iesaistot daudzas ieinteresētās puses.

Pilsētas valdība ir pieņēmusi integrētu ilgtspējīguma darba kārtību, koncentrējoties uz piecām prioritātēm: (1) enerģijas ietaupījumi un tīras enerģijas piegāde elektrībai un apkurei; (2) plašas aprites ekonomikas koncepcijas; (3) tīrs un veselīgs gaiss; (4) pilsētas pielāgošanās klimata pārmaiņām; un (5) parauga rādīšana ar ilgtspējīgu pašvaldības organizāciju. Lai sasniegtu šos mērķus, mēs atbalstām iedzīvotāju iniciatīvas un sadarbojamies ar vietējiem partneriem, piemēram, nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem un ekspertiem. Mēs sadarbojamies ar tādām nozīmīgām ieinteresētajām pusēm kā mājokļu organizācijas, energotīklu operatori un apkures uzņēmumi tā dēvētajā City Deal. Šajā valsts un privātā sektora partnerībā mājokļu organizācijas piekrita līdz 2017. gada beigām apzināt 10 000 mājokļu vienību Amsterdamā, kur ar iedzīvotājiem tiks sāktas sarunas par to, kā un kad var atvienot gāzes piegādi. Pašreiz mēs apsveram šādas dabasgāzes alternatīvas: centralizēto siltumapgādi, nulles enerģijas sistēmas, ģeotermisko enerģiju un biogāzi.

Mūsu pilsēta darbojas ar pieeju, kas orientēta uz rajoniem. Katram rajonam ir unikālas īpašības, un nav viena risinājuma, kas derētu visiem. Taču ceļā uz 100 % ilgtspējīgu energoapgādi mēs esam pieņēmuši šādus principus: pieņemamas cenas, ilgtspējība, atklātība un alternatīvas centralizētās siltumapgādes iespējas.

Kādas ir bijušas jūsu galvenās grūtības šīs stratēģijas izstrādē un īstenošanā? Kādi jūsuprāt būtu labākie risinājumi to pārvarēšanai?

Mēs esam saskārušies ar dažādu veidu šķēršļiem. No sabiedriski ekonomiska skatupunkta enerģētikas pārkārtošana ceļā uz ilgtspējīgu Amsterdamu ietekmē daudzus cilvēkus; tā ir kopīga pāreja, kas prasa visu iedzīvotāju atbalstu. Tādējādi ir nepieciešams kopīgs redzējums. Komunicējot un iesaistot iedzīvotājus jau agrīnā posmā, iespējamas bailes, iebildumus un šķēršļus var pārvarēt. Mēs ļoti priecātos par valsts mēroga kampaņu, lai uzsvērtu šī jautājuma steidzamību visiem Nīderlandes iedzīvotājiem. Mums ir arī ļoti svarīgi piedāvāt alternatīvas dabasgāzei par pieņemamām cenām. Pašreizējā dabasgāzes cena Nīderlandē ir salīdzinoši zema. Pilsētas atrastajiem alternatīvajiem apkures veidiem līdz šim ir grūti sacensties ar šo cenu; bieži tie ir dārgāki. Tāpēc Amsterdamas pilsēta valsts līmenī mudina valdību ieviest enerģijas nodokli attiecībā uz dabasgāzi.

Papildus tam, tiesību akti reizēm rada šķēršļus enerģētikas pārkārtošanai. Piemēram, Nīderlandes likums pašreiz joprojām sniedz visiem iedzīvotājiem tiesības uz dabasgāzes apkuri savās mājās. Tas nozīmē, ka ir jurisdikcijas pilnvara pievienot iedzīvotājus dabasgāzes tīklam, taču nav pilnvaras iedzīvotājus atvienot, kad ir iespējama alternatīva apkure. Amsterdamas pilsēta kā pašvaldība darbojas saskaņā ar šo ierobežojošo tiesisko regulējumu. Mēs prasām plašākus finansiālus un juridiskus līdzekļus, kā īstenot savu politiku un veikt enerģētikas pārkārtošanu.

Es šeit kā piemēru izmantoju mūsu pāreju, atsakoties no dabasgāzes kurināšanas, taču grūtības, ar kurām saskārāmies šajā jomā, pastāv arī plašākajā enerģētikas pārejā. Pilsētas aizver plaisu starp globāliem mērķiem – kā Parīzes nolīgumu – un rīcību vietējā līmenī. Šis ir laiks īstenošanai. Mums, kā vietējiem līderiem, ir jāuzdrīkstas spert soli tālāk, ieviešot šīs stratēģijas bez fosilajiem kurināmajiem. Es zinu, ka nepieciešama drosme, lai spertu pārliecinātus soļus, lemtu par strukturālām izmaiņām mūsu pilsētu enerģētikas sistēmās – lai sāktu, pat ja ceļš vēl nav skaidri saskatāms. Taču mēs zinām, kur mums ir jānokļūst.

Kādā veidā dalība Pilsētu mēru paktā ir atbalstījusi Amsterdamu tās enerģētikas un klimata pasākumos?

Visā Eiropā un pārējā pasaulē pilsētām ir vadoša loma mūsdienu problēmu risināšanā, un tās var mudināt valstu valdības un starptautiskas struktūras uzņemties ambiciozākus mērķus. Enerģētikas pārkārtošana Amsterdamā, kā jebkurā citā pilsētā, ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tas prasa sadarbību reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. Pilsētu mēru pakts ir noderīga platforma sadarbībai un savstarpējai zināšanu un pieredzes apmaiņai, ko Amsterdamas pilsēta vērtē ļoti augstu.

Enerģētikas pārkārtošana sniedzas pāri mūsu robežām, tāpēc šī jautājuma risināšanai ir nepieciešama starptautiska sadarbība. Sniedzot daudzus tīklu veidošanas rīkus un iespējas, Pilsētu mēru pakts ļauj Amsterdamai smelties iedvesmu no citu pilsētu īstenotās politikas. Pilsētu mēru pakts ir platforma, kur satiekas pilsētu problēmas un risinājumi! Neraugoties uz to, ka pilsētu konteksti var būt dažādi, ir ļoti vērtīgi dalīties labākajā praksē. Mēs, kā pilsēta, arī priecājamies dalīties savās zināšanās ar Pakta kopienu, jo sevišķi e-mobilitātes jautājumos. Amsterdamā mēs izmantojam savu pilsētu kā laboratoriju eksperimentiem. Pilsētas ir vietas, kur notiek inovācijas!

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors