Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Menimo, da je trajnost motor družbe in gonilo gospodarstva"
Rozhovor so zástupcom primátora mesta Amsterdam, pánom Abdeluheb Choho
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Mesto Amsterdam se je pridružilo Konvenciji županov leta 2009 in se je zavezalo zmanjšati emisije CO2 za 40-odstotkov do leta 2025. Nam lahko poveste več o dolgoročni viziji vašega mesta glede podnebja in energije?

Amsterdam zavzeto podpira pariški sporazum o podnebnih spremembah in koncepte integrirane trajnosti. Menimo, da je trajnost motor družbe in gonilo gospodarstva. Amsterdam si zato prizadeva postati dolgoročno v celoti brez fosilnih goriv in neodvisen od premoga, nafte in plina. Rezultat bo kreativno in raznoliko mesto, gospodarsko in socialno močno, z zdravim življenjskim okoljem.

Amsterdam se uveljavlja kot vodilno mesto na področju podnebnih ukrepov, saj je sprejel drzno odločitev, da do leta 2050 postopno opusti ogrevanje na zemeljski plin. Odločitev smo sprejeli, ne da bi jasno vedeli, kako doseči svoj cilj. Toda, če ne začneš, nikoli ne boš odkril, kateri je najboljši način za uspeh! Potrebno je določiti cilje in časovnice, da pokažemo, kaj želimo doseči glede glavnih vprašanj, kot so podnebne spremembe, onesnaženje zraka in omejenost naravnih virov. Vendar pa je pravi izziv začeti: iti čez vizije in scenarije ter pragmatično začeti ukrepati v našem mestu, kjer je veliko deležnikov.

Mestna uprava je sprejela načrt za integrirano trajnost in se tako osredotočila na pet prednostnih nalog: (1) energetski prihranki in preskrba čiste energije, (2) široki koncepti krožnega gospodarstva, (3) čisti in zdravi zrak, (4) prilagajanje mestnega okolja spreminjajočemu se podnebju in (5) postaviti zgled s trajnostno mestno organizacijo. Da bi dosegli te cilje, podpiramo pobude državljanov in sodelujemo z lokalnimi partnerji, kot so nevladne organizacije, podjetja in strokovnjaki. Sodelujemo z glavnimi deležniki, kot so stanovanjska združenja, upravljavci energetskega omrežja in podjetja za ogrevanje, v tako imenovanem dogovoru za mesto. V tem javno-zasebnem partnerstvu bodo stanovanjska združenja do konca leta 2017 identificirala 10.000 stanovanjskih enot, kjer bo Amsterdam začel z razpravo s prebivalci o tem, kako in kdaj lahko prekinemo dobavo plina. Trenutno razmišljamo o naslednjih alternativah k zemeljskemu plinu: daljinsko ogrevanje, sisteme za nično porabo energije, geotermalna energija in bioplin.

Naše mesto deluje v skladu s pristopom, ki je usmerjen v okrožja. Vsako okrožje ima svoje edinstvene značilnosti, ni rešitve, ki bi »ustrezala vsem«. Sprejeli smo načela dostopnosti, trajnosti, odprtosti in prostora za alternativne sisteme daljinskega ogrevanja za okrožja za prehod na 100 % trajnostno oskrbo z energijo.

Katere so največje težave, s katerimi se srečujete pri razvoju in izvajanju te strategije? Kaj so po vašem mnenju najboljše rešitve, da jih premagate?

Srečujemo se z različnimi vrstami ovir. Energetski prehod na trajnostni Amsterdam vpliva s socialnoekonomskega vidika na veliko ljudi, gre za kolektivni premik in zahteva podporo vseh državljanov. Tako je potreben je skupni način razmišljanja. Če že v zgodnji fazi sodelujemo z državljani, lahko premagamo morebitne strahove, ugovore in pasti. Zelo bi pozdravili nacionalno kampanjo, ki bi nizozemskim državljanom poudarila nujnost na nacionalni ravni. Za nas je ključnega pomena, da ponudimo cenovno dostopne alternative. Trenutna cena zemeljskega plina je na Nizozemskem relativno nizka. Alternativni načini ogrevanja, ki jih je mesto doslej odkrilo, težko konkurirajo tej ceni, pogosto so dražji. Zato mesto Amsterdam na nacionalni ravni zagovarja, da vlada uvede energetski davek na zemeljski plin.

Pa tudi zakonodaja je lahko včasih ovira za energetski prehod. Na primer, nizozemska zakonodaja trenutno še vedno zagotavlja vsem državljanom pravico do ogrevanja njihovih domov na zemeljski plin. To pomeni, da obstaja jurisdikcijski mandat, po katerem so prebivalci povezani z omrežjem zemeljskega plina. Vendar pa ni jurisdikcijskega mandata, po katerem se prebivalci odklopijo, če obstaja alternativno ogrevanje. Mesto Amsterdam kot lokalna vlada deluje znotraj tega omejujočega pravnega okvirja. Prosimo za več finančnih in pravnih sredstev, da lahko izvajamo svoje politike in sledimo energetskemu prehodu.

Naš prehod za postopno opustitev ogrevanja na zemeljski plin sem uporabil tukaj za primer; toda težave, s katerimi se srečujemo, lahko najdemo tudi pri bolj »splošnem« energetskem prehodu. Mesta zapirajo vrzel med globalnimi ambicijami – kot je pariški sporazum – in ukrepanjem na lokalni ravni. Zdaj je čas za izvajanje. Kot lokalni vodje si moramo drzniti in narediti korak naprej pri izvajanju strategij brez fosilnih goriv. Potreben je pogum za drzne ukrepe, za odločitev o strukturnih spremembah v energetskih sistemih naših mest, da začnemo tudi, če pot še ni jasno vidna. Toda vemo, kam želimo priti.

Kako biti del Konvencije županov pomaga Amsterdamu pri načrtih za energijo in podnebne spremembe?

Mesta po celotni Evropi in preostalem svetu imajo pomembno vlogo pri naslavljanju sodobnih težav in lahko spodbudijo nacionalne in nadnacionalne vlade k bolj ambicioznim ciljem. Tako kot v katerem koli drugem mestu je energetski prehod v Amsterdamu zelo kompleksna naloga. Zahteva sodelovanje na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Konvencija županov je ustrezna platforma za sodelovanje, medsebojno učenje in izmenjavo znanja, kar mesto Amsterdam zelo ceni.

Energetski prehod gre čez naše meje, zato je potrebno mednarodno sodelovanje za rešitev tega vprašanja. Ker Konvencija županov nudi mnoge priložnosti in orodja za povezovanje, lahko Amsterdam dobi navdih od politik, ki se izvajajo v drugih mestih. Konvencija županov je platforma, kjer se srečajo težave mestnega okolja in rešitve! Kljub temu, da se konteksti morda lahko razlikujejo od mesta do mesta, pa je Konvencija zelo dragocena pri izmenjavi najboljših praks. Kot mesto smo veseli, da lahko delimo svoje znanje s skupnostjo Konvencije zlasti glede e-mobilnosti. Amsterdam uporabimo kot laboratorij za eksperimente. Inovacije se dogajajo v mestih!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors