Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Mi a fenntarthatóságra a társadalom motorjaként és a gazdaság hajtóerejeként tekintünk"
Interjú Abdeluheb Chohóval, Amszterdam polgármester-helyettesével
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Amszterdam városa 2009-ben csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez és vállalta, hogy 2025-ig 40%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását. Meg tudná velünk osztani egy kicsit bővebben is, hogy melyek a város hosszú távú klíma- és energiaügyi elképzelései?

Amszterdam a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény, valamint az integrált fenntarthatósági koncepciók elkötelezett támogatója. Mi a fenntarthatóságra a társadalom motorjaként és a gazdaság hajtóerejeként tekintünk. Épp ezért Amszterdam arra törekszik, hogy hosszú távon teljesen megszabaduljon a fosszilis tüzelőanyagoktól és függetlenedjen a széntől, az olajtól és a gáztól. Ennek eredménye egy gazdaságilag és társadalmilag erős, egészséges életkörülményekkel rendelkező, kreatív és sokszínű város lesz.

Amszterdam önmagát a klímaakció egyik éllovasaként pozícionálva azt a merész döntést hozta, hogy 2050-re teljesen kivonja a földgázzal történő fűtést. Anélkül hoztuk meg ezt a döntést, hogy tisztán láttuk volna előre, hogyan tudjuk elérni a célunkat. Ám ha sohasem kezdjük el, soha nem is tudjuk kitalálni, hogyan lehetne a legjobban megvalósítani! Szükségessé vált bizonyos célkitűzések és menetrendek meghatározása annak érdekében, hogy megmutassuk, mit kívánunk elérni az olyan főbb témakörök területén, mint például az éghajlatváltozás, a levegőszennyezés és a természeti erőforrások szűkössége. A valódi kihívás azonban az ilyen jellegű tevékenységek megkezdésében rejlik: abban, hogy az elképzeléseinken és a menetrendjeinken túllépve, sok érintett szereplő bevonásával pragmatikus intézkedéseket foganatosítsunk városunkban.

A város önkormányzata egy olyan integrált fenntarthatósági tervet fogadott el, mely öt prioritást tart szem előtt: (1) energiatakarékosság, valamint tiszta energiaellátás az elektromos áram és a fűtés területén, (2) széleskörű, körkörös gazdasági koncepciók, (3) tiszta és egészséges levegő, (4) városi alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz (5), példamutatás egy fenntartható önkormányzati szervezet létrehozásával. Ezen célok elérése érdekében támogatjuk a polgári kezdeményezéseket, és együttműködünk a helyi partnerekkel, így például a civil szervezetekkel, a vállalkozásokkal és a szakértőkkel. Az úgynevezett City Deal program keretén belül olyan főbb érdekelt féllel is együtt dolgozunk, mint amilyenek a lakásszervezetek, az energiahálózatok üzemeltetői és a fűtésszolgáltató vállalatok. Ebben a köz- és magánszféra közt létrejött társulási együttműködésben a lakásszervezetek vállalták, hogy 2017 végére 10.000 olyan lakóegységet azonosítanak be, amelyekkel Amszterdam tárgyalásokat kezdhet a lakókkal a gázellátásról történő lekapcsolódás módjával és időpontjával kapcsolatban. Jelenleg az alábbi, földgáz kiváltására alkalmas alternatívákat mérlegeljük: távhőszolgáltatás, nulla energiaigényű rendszerek, geotermikus energia és biogáz.

Városunk a kerület-elvű megközelítés alapján működik. Minden kerület egyedi jellemzőkkel rendelkezik, így nem létezik egyetlen univerzális megoldás. Mindazonáltal magunkévá tettük a megfizethetőség, a fenntarthatóság, valamint az alternatív távfűtési rendszerek kialakításához szükséges megfelelő nyitottság és tér biztosításának elvét, melynek segítségével megvalósulhat az átállás a 100%-ban fenntartható energiaellátásra.

Melyek azok a főbb nehézségek, amelyekkel szembe kell nézniük ennek a stratégiának a kidolgozása és végrehajtása során? Mit gondol, milyen megoldásokkal lehet a legjobban felülemelkedni ezeken?

Különféle típusú akadályokat tapasztaltunk. Társadalmi-gazdasági szempontból a fenntartható Amszterdamra történő átállás sok embert érint, így ez egy kollektív változás, mely az összes állampolgár támogatását igényli. Épp ezért szükséges ehhez egyfajta együtt gondolkodás. Ha már a korai szakaszban elindítjuk a kommunikációt és bevonjuk a lakókat, az esetleges félelmeken, ellenvetéseken és buktatókon hamar túl tudunk jutni. Nagyon örülnénk egy országos kampánynak, melyben nemzeti szinten is kihangsúlyozhatnánk a holland állampolgároknak, milyen égetően sürgős ügyről van szó. Emellett döntő jelentőséggel bír számunkra, hogy megfizethető alternatívákat kínáljunk fel a földgáz kiváltására. A földgáz jelenlegi ára viszonylag alacsony Hollandiában. A város által feltárt alternatív fűtési módok ugyanakkor aligha versenyezhetnek ezzel az árral, és gyakran drágábbak. Amszterdam városa épp ezért szorgalmazza azt, hogy a kormány országos szinten vessen ki energiaadót a földgázra.

Így néha a törvényhozás bizonyul az energiaátállás kerékkötőjének. Például a holland törvények jelenleg minden polgár számára biztosítják azt a jogot, hogy földgázzal fűtsék az otthonaikat. Ez azt jelenti, hogy joghatósági mandátum teszi lehetővé azt, hogy a lakók a földgázhálózathoz csatlakozzanak. Arra vonatkozóan viszont nem létezik joghatósági mandátum, hogy az állampolgárok lecsatlakozhassanak, ha egy alternatív fűtési lehetőség áll rendelkezésre. Amszterdam városa helyi önkormányzatként ennek a korlátozó jogi keretnek a határain belül kénytelen működni. Még több finanszírozási és jogi eszközre tartunk igényt annak érdekében, hogy végrehajtsuk a saját politikai elképzeléseinket és megvalósítsuk az energiaátállást.

Bár én most a földgázzal történő fűtés kivezetéséről szóló átállást hoztam fel példának, az itt tapasztalt nehézségek az „általánosabb” energiaátálláskor is felbukkannak. A városok igyekeznek betömni a globális ambíciók – lásd: párizsi éghajlatvédelmi egyezmény – és a helyi szintű intézkedések között támadt rést. Most jött el az ideje annak, hogy mindezt megvalósítsuk. Nekünk, helyi vezetőknek bátran meg kell tennünk a következő lépést a fosszilis tüzelőanyag-mentes stratégiák végrehajtása felé vezető úton. Tisztában vagyok azzal, hogy kellő kurázsi szükségeltetik a merész intézkedések meghozatalához, mint ahogy ahhoz is, hogy a városunk energiarendszereinek szerkezeti átalakítása mellett döntsünk, illetve, hogy akkor is belevágjunk, ha még nem látjuk tisztán az odavezető utat.

Mennyire segítette elő Amszterdam energiaügyi- és klímaakcióját az, hogy a város tagja a Polgármesterek Szövetségének?

A városok Európa- és világszerte vezető szerepet töltenek be a jelenkori problémák kezelésében, és arra sarkallhatják a nemzeti és nemzetek feletti kormányokat, hogy még ambiciózusabb célkitűzéseket jelöljenek ki. Az energiaátállás Amszterdamban – bármely más városhoz hasonlóan – rendkívül összetett feladat. Regionális, nemzeti és nemzetközi szintű együttműködést is igényel. A Polgármesterek Szövetsége megfelelő platform az együttműködéshez, valamint ahhoz, hogy tanuljunk egymástól és megosszuk egymással a tudásunkat, melyet Amszterdam városa nagyra értékel.

Az energiaátállás egy a saját határainkon is átívelő folyamat, így a probléma kezeléséhez nemzetközi együttműködés szükséges. A Polgármesterek Szövetsége azáltal, hogy sok hálózati eszközt és lehetőséget biztosít, lehetővé teszi Amszterdamnak, hogy más városok intézkedéseiből merítsen inspirációt. A Polgármesterek Szövetsége egy olyan platform, ahol a városi problémák és megoldások találkoznak egymással! A különféle városok kontextusai közti különbözőségek ellenére rendkívül értékesnek számít az, hogy megoszthatóak egymással a jó gyakorlatok. Városi szereplőként mi is örömmel osztjuk meg a tudásunkat a Covenant közösségével, különösen az e-mobilitás területén. Amszterdamban a városunkat egyfajta kísérleti laboratóriumként használjuk. Az innováció városi szinten történik!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors