Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Pidämme kestävää kehitystä yhteiskunnan moottorina ja talouden moottorina"
Haastattelu Amsterdamin varapääministeri Abdeluheb Chohon kanssa
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Amsterdamin kaupunki liittyi kaupunginjohtajien yleiskokoukseen vuonna 2009, ja on sitoutunut vähentämään CO2-päästöjä 40 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Voitko kertoa meille lisää kaupunkisi pitkäaikaisesta visiosta ilmaston ja energian suhteen?

Amsterdam on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen ja integroitujen kestävän kehityksen konseptien tukija. Pidämme kestävää kehitystä yhteiskunnan moottorina ja talouden moottorina. Siksi Amsterdam pyrkii pääsemään kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista ja riippumattomaksi hiilestä, öljystä ja kaasusta pitkällä tähtäimellä. Tuloksena on luona ja monipuolinen kaupunki, taloudellisesti ja sosiaalisesti vahva, ja sen elinympäristö on terveellinen.

Amsterdam on sijoittanut itsensä yhdeksi ennakkosuosikiksi ilmastollisissa toimenpiteissä tekemällä rohkean päätöksen hankkiutua vaiheittain eroon luonnonkaasulla lämmittämisestä vuoteen 2050 mennessä. Olemme tehneet tämän päätöksen tietämättä selkeästi, miten saavutamme tavoitteemme. Jos et kuitenkaan koskaan aloita, et koskaan pysty saamaan selville, mikä on paras tapa tehdä tämä. Tavoitteiden asetanta ja aikataulut ovat tarpeellisia, koska ne osoittavat, mitä haluamme saavuttaa suurten kysymysten suhteen, kuten ilmaston muutos, ilmansaaste ja luonnonvarojen puute. Todellinen haaste on kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin: meneminen pidemmälle kuin visiot ja skenaariot, ja käytännöllisten toimenpiteiden aloittaminen kaupungissamme useiden sidosryhmien kanssa.

Kaupunginhallitus on omaksunut integroidun kestävän kehityksen ohjelman, jossa keskitytään viiteen prioriteettiin: (1) energiansäästöt ja puhtaan energian toimitus sähkölle ja lämmitykselle, (2) laajat kiertotalouden konseptit, (3) puhdas ja terveellinen ilma, (4) urbaani mukautuminen muuttuvaan ilmastoon ja (5) esimerkkinä toimiminen kestävän kehityksen kunnallisen organisaation kanssa. Jotta voisimme saavuttaa nämä tavoitteet, tuemme kaupunkilaisten aloitteita, ja toimimme yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa, kuten muut kuin hallituksen organisaatiot, yritykset ja asiantuntijat. Toimimme tärkeiden sidosryhmien kanssa, kuten asunto-organisaatiot, energiaverkon operaattorit ja lämmitysyritykset, kuten nk. City Deal. Tässä julkisessa yksityisessä kumppanuudessa asunto-organisaatiot sopivat tunnistavansa vuoden 2007 loppuun mennessä 10 000 asuntoa, joiden suhteen Amsterdam aloittaisi keskustelut asukkaiden kanssa siitä, miten ja milloin kaasun toimitus voitaisiin lakkauttaa. Tällä hetkellä harkitsemme seuraavia vaihtoehtoja luonnonkaasulle: kaukolämpö, nollaenergiajärjestelmät, geoterminen energia ja biokaasu.

Kaupunkimme toimii kaukolämpösuuntaisen lähestymistavan mukaan. Jokaisella alueella on ainutlaatuiset ominaispiirteet, eikä olemassa ole "yksi koko sopii kaikille" -ratkaisua. Tästä huolimatta olemme omaksuneet seuraavat periaatteet: edullisuus, kestävä kehitys, avoimuus ja tila vaihtoehtoisille kaukolämpöjärjestelmille 100-prosenttisen kestävän kehityksen energian toimituksen tavoitteen saavuttamiseksi.

Mitkä ovat keskeisiä vaikeuksia, joita olette kohdanneet tämän strategian kehittämisessä ja toteuttamisessa? Mitä ovat mielestäsi parhaat ratkaisut niiden voittamiseksi?

Olemme kohdanneet erityyppisiä esteitä. Sosioekonomisesta näkökulmasta Amsterdam vaikuttaa useisiin ihmisiin kestävän kehityksen energiamuotoihin siirtymisen suhteen. Tämä on kollektiivinen muutos ja vaatii kaikkien kaupunkilaisten tukea. Näin tarvitaan yhteinen ajattelutapa. Kun asukkaiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa ja heidät otetaan mukaan varhaisessa vaiheessa, mahdolliset pelot, vastustus ja sudenkuopat voidaan välttää. Näkisimme mielellämme kansallisen kampanjan, jonka avulla korostetaan kiireellisyyttä hollantilaisille kansallisessa mittakaavassa. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää tarjota edullisia vaihtoehtoja luonnonkaasulle. Luonnonkaasun tämänhetkinen hinta on suhteellisen alhainen Alankomaissa. Kaupungin löytämän vaihtoehtoisen lämmityksen muodot voivat tuskin kilpailla tämän hinnan kanssa, ja ne ovat usein kalliimpia. Tämän vuoksi Amsterdamin kaupunki on kannattanut kansallisella tasolla hallitusta toteuttamaan energiaveron luonnonkaasulle.

Joskus lainsäädäntö osoittautuu esteeksi uusiin energiamuotoihin siirtymiselle. Hollantilainen laki esimerkiksi antaa vielä kaikille kaupunkilaisille oikeuden lämmittää kotinsa luonnonkaasulämmityksellä. Tämä tarkoittaa, että Hollannissa on lainkäyttöalueen toimivalta, joka voi määrätä kytkemään asukkaat luonnonkaasuverkkoon. Ei kuitenkaan ole olemassa lainkäyttövallan toimivaltaa irrottaa asukkaita, kun vaihtoehtoinen lämmitys on mahdollista. Paikallisena hallituksena Amsterdamin kaupunki toimii tämän rajoittavan laillisen kehyksen sisällä. Pyydämme lisää taloudellisia ja laillisia keinoja toteuttaa käytäntömme ja näin pyrkiä edistämään siirtymistä uusiin energiamuotoihin.

Olen käyttänyt siirtymistä vähentämällä luonnonkaasun käyttöä vaiheittain esimerkiksi täällä. Tietoja kohtaamistamme vaikeuksista löytyy kohdasta, jossa selitetään yleistä uusiin energiamuotoihin siirtymisestä. Kaupungit sulkevat aukon globaalien intohimojen välillä - kuten Pariisin sopimus - ja paikallisella tasolla toimimisen välillä. Nyt on toteutuksen aika. Meidän täytyy paikallisina johtajina uskaltaa ottaa yksi askel pidemmälle fossiilisia polttoaineita koskevien strategioiden toteuttamisessa. Tiedän, että rohkeisiin toimenpiteisiin ryhtymiseen vaaditaan rohkeutta. Tämän lisäksi on tehtävä päätös tehdä rakenteellisia muutoksia kaupungin energiajärjestelmissä, lähteä liikkeelle, vaikka polku ei olisi vielä selkeästi näkyvissä. Tiedämme kuitenkin, minne meidän täytyy mennä.

Kuinka kaupunginjohtajien yleiskokouksen osana toimiminen on tukenut Amsterdamia sen energia- ja ilmastotoimenpiteissä?

Kaupungit näyttelevät tärkeää roolia kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa puuttumalla nykyaikaisiin ongelmiin. Ne voivat vaatia kansallisia ja ylikansallisia valtioita tavoittelemaan jopa kunnianhimoisempia tavoitteita. Uusiin energiamuotoihin siirtyminen on Amsterdamissa samalla tavoin kuin missä muussa tahansa kaupungissa hyvin monimutkainen tehtävä. Tämä vaatii yhteistyötä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kaupunginjohtajien yleiskokous on asianmukainen ympäristö yhteistyölle, kumppaneilta oppimiselle ja tietojen jakamiselle. Nämä ovat asioita, joita Amsterdam arvostaa suuresti.

Uusiin energiamuotoihin siirtyminen menee omien rajojemme yli, joten tähän ongelmaan puuttumiseen vaaditaan kansainvälistä yhteistyötä. Kaupunginjohtajien yleiskokous tarjoaa useita verkostoinnin työkaluja ja mahdollisuuksia, minkä ansiosta Amsterdam saa inspiraatiota muissa kaupungeissa toteutetuista käytännöistä. Kaupunginjohtajien yleiskokous on ympäristö, jossa urbaanit ongelmat ja ratkaisut löytävät toisensa! Huolimatta siitä tosiasiasta, että asiayhteydet saattavat poiketa toisistaan eri kaupungeissa, parhaiden käytäntöjen jakaminen on erittäin arvokasta. Me kaupunkina jaamme mielellämme oman tietämyksemme kaupunginjohtajien hallituksen kanssa erityisesti e-liikkuvuuden suhteen. Käytämme Amsterdamissa kaupunkiamme kokeilujen laboratoriona. Kaupungit ovat paikkoja, joissa innovaatio tapahtuu!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors