Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
Смятаме, че устойчивостта е движеща сила за обществото и двигател на икономиката.
Интервю със заместник-кмета на Амстердам Абделухеб Чохо
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Амстердам се присъедини към Споразумението на кметовете през 2009 г. и пое ангажимент за намаляване на емисиите на CO2 с 40% до 2025 г. Бихте ли ни разказали повече за дългосрочната визия за града Ви по отношение на климата и енергетиката?

Амстердам е твърд поддръжник на Парижкото споразумение относно изменението на климата и интегрираните концепции за устойчивост. Смятаме, че устойчивостта е движеща сила за обществото и двигател на икономиката. Затова Амстердам си поставя дългосрочната цел да спре използването на изкопаеми горива и да стане независим от въглища, нефт и природен газ. Резултатът ще бъде творчески устроен и разнообразен град, икономически и социално силен, със здравословна среда за живот.

Благодарение на смелото си решение да преустанови използването на природен газ за отопление до 2050 г., Амстердам се превърна в пионер на инициативата за борба с изменението на климата. Поставихме си тази цел без ясен план как да я постигнем. Но ако не поставите началото, никога няма да научите кой е най-добрият метод да я реализирате! Определянето на цели и срокове е необходимо, за да демонстрираме какво искаме да постигнем за решаването на важни въпроси като изменението на климата, замърсяването на въздуха и недостига на природни ресурси. Но истинското предизвикателство се състои в предприемането на конкретни действия: да преминем отвъд визиите и сценариите и прагматично да започнем да действаме в нашия град с участието на различните заинтересовани страни.

Градската управа одобри интегрирана програма за устойчивост с акцент върху пет приоритета: (1) енергоспестявания и доставка на чиста енергия за осветление и отопление, (2) широкообхватни концепции за кръгова икономика, (3) чист и здравословен въздух, (4) адаптиране към променящия се климат в града и (5) даване на пример с устойчива общинска организация. За да постигнем тези цели, подкрепяме граждански инициативи и работим заедно с местни партньори като неправителствени организации, фирми и експерти. Сътрудничим си с основните заинтересовани страни, като напр. жилищни организации, оператори на енергийни мрежи и топлофикации в рамките на т.нар „Градска сделка“. В това публично частно партньорство жилищните организации поеха ангажимент до края на 2017 г. да определят 10 000 жилищни единици, със собствениците на които управата на Амстердам да започне дискусии за това как и кога може да бъде прекъсната доставката на газ. В момента разглеждаме следните алтернативи на природния газ: централно отопление, системи с нулево енергийно потребление от мрежата, геотермална енергия и биогорива.

Градът ни прилага регионално ориентирания подход. Всеки район се отличава със своите уникални характеристики, няма „решение, подходящо за всички“. Въпреки това възприехме принципите за ниска цена, устойчивост, откритост и пространство по отношение на алтернативните топлофикационни системи за прехода към 100% устойчиво снабдяване с енергия.

Какви са основните трудности, с които се сблъсквате при разработването и прилагането на тази стратегия? Какви са според Вас най-добрите решения за преодоляването на тези трудности?

Сблъскахме се с различни трудности. От социално-икономическа гледна точка енергийният преход към устойчив Амстердам засяга много хора – това е колективна промяна и тя изисква подкрепата на всички граждани. Следователно се нуждаем от обща „нагласа“. Можем да се справим с възможните страхове, възражения и другите потенциални проблеми, като на ранен етап разискваме проекта с жителите и ги приобщим към него. Бихме подкрепили национална кампания, която да обясни на гражданите на Холандия, че решаването на проблема не търпи отлагане.

Освен това за нас е от решаващо значение да предложим алтернатива на природния газ на достъпни цени. Понастоящем цената на природния газ в страната ни е относително ниска. Алтернативните методи за отопление, които градската управа е намерила досега, трудно могат да се конкурират с тази цена, а често са и по-скъпи. Ето защо град Амстердам търси подкрепа на национално равнище за налагането на енергиен данък върху природния газ от правителството.

Законодателството понякога също се оказва пречка за енергийния преход. Така например холандското законодателство понастоящем все още предоставя на всички граждани правото да отопляват домовете си с природен газ. Това означава, че законът разпорежда домовете да бъдат свързвани към мрежата за природен газ. Няма обаче законово изискване за прекратяване на подаването на природен газ при наличието на алтернативно отопление. В качеството си на местна управа град Амстердам действа в рамките на тази ограничителна правна рамка. Искаме повече финансови и правни средства за осъществяване на нашите политики, което би ни дало възможност да осъществим енергийния си преход.

Използвах прехода ни към постепенно спиране на отоплението с природен газ като пример, но трудностите, възникнали при него, са същите като при „по-общия“ енергиен преход. Градовете заличават границите между глобалните начинания – като Парижкото споразумение – и местните инициативи. Време е да стартираме реализацията. Ние, лидерите на местно ниво, трябва да се осмелим да направим следващата крачка за имплементиране на стратегиите без изкопаеми горива. Зная, че е нужна смелост за прилагането на радикални мерки, за вземането на решения за структурни промени в енергийните системи на нашите градове, дори за направата на първата крачка, ако пътят не е ясно определен. Но посоката на движение вече е ясна.

Градът е част от Споразумението на кметовете. Как това улеснява Амстердам за реализацията на усилията Ви в областта на енергетиката и климата?

В цяла Европа и в останалата част от света градовете играят водеща роля в решаването на наболелите проблеми и могат да настояват пред националните и наднационалните правителства за преследването на още по-амбициозни цели. Енергийният преход в Амстердам, както и във всеки друг град, е много сложна задача. Изисква се сътрудничество на регионално, национално и международно равнище. Споразумението на кметовете е подходяща платформа за сътрудничество, партньорско обучение и споделяне на знания – възможности, високо ценени от нас в Амстердам.

Енергийният преход надхвърля границите ни – необходимо е международно сътрудничество за решаването на този проблем. Споразумението на кметовете предлага различни инструменти и възможности за нетуъркинг. По този начин Амстердам научава за политиките, прилагани в други градове. Споразумението на кметовете е платформа, в която градските проблеми намират своите решения! Въпреки че градският контекст може да се различава по места, споделянето на най-добри практики е изключително ценно. Нашият град с удоволствие споделя натрупаните знания с Общността на Споразумението – особено по отношение на електронната мобилност. В Амстердам използваме града си като лаборатория за експерименти. Градовете са средоточие на иновация!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors