Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Udržateľnosť považujeme za motor spoločnosti a zároveň hnací motor ekonomiky"
Intervju s podžupanom mesta Amsterdam Abdeluhebom Chohojem
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Mesto Amsterdam pristúpilo k Dohovoru primátorov a starostov v roku 2009 a do roku 2025 sa zaviazalo znížiť emisie CO2 o 40 %. Môžete nám priblížiť dlhodobú víziu vášho mesta pre klímu a energetiku?

Amsterdam je pevným podporovateľom Parížskej dohody o klíme a integrovaných konceptoch udržateľnosti. Udržateľnosť považujeme za motor spoločnosti a zároveň hnací motor ekonomiky. Preto sa Amsterdam usiluje stať sa v dlhodobom horizonte úplne nezávislým od fosílnych palív – uhlia, ropy a zemného plynu. Výsledkom bude kreatívne a pestré mesto, ktoré je ekonomicky a sociálne silné a má zdravé životné prostredie.

Amsterdam zaujal pozíciu jedného z priekopníkov v oblasti klimatických opatrení tým, že prijal odvážne rozhodnutie do roku 2050 postupne upustiť od vykurovania zemným plynom. Toto rozhodnutie sme prijali bez toho, aby sme mali jasno v tom, ako ho dosiahnuť. Ak však nezačneme, nikdy nezistíme, akým spôsobom tento cieľ dosiahnuť! Ak chceme ukázať, čo chceme dosiahnuť vo významných otázkach ako zmena klímy, znečistenie ovzdušia či nedostatok prírodných zdrojov, je nevyhnutné nastavovať ciele a časové plány. Skutočnou výzvou je však opatrenia začať realizovať – ísť nad rámec vízií a scenárov a začať pragmaticky konať s mnohými zainteresovanými stranami v našom meste.

Mestská samospráva prijala integrovaný program udržateľnosti so zameraním na päť priorít: (1) energetické úspory a dodávky čistej energie na spotrebu elektriky a vykurovanie, (2) koncepty rozsiahlej cirkulárnej ekonomiky, (3) čistý a zdravý vzduch, (4) adaptácia mesta na zmeny klímy a (5) dosiahnutie príkladnej udržateľnej organizácie mesta. Na dosiahnutie týchto cieľov podporujeme občianske iniciatívy a spolupracujeme s miestnymi partnermi, ako sú mimovládne organizácie, podniky a odborníci. Formou partnerstva s názvom City Deal pracujeme s hlavnými zainteresovanými aktérmi ako napríklad organizáciami v oblasti bývania, prevádzkovateľmi energetických sietí a vykurovacími spoločnosťami. V tomto verejno-súkromnom partnerstve sa organizácie v oblasti bývania zaviazali do konca roku 2017 identifikovať 10 000 bytových jednotiek, kde Amsterdam začne s obyvateľmi diskusiu o tom, ako a kedy bude možné odpojiť prívod plynu. V súčasnosti zvažujeme tieto alternatívy zemného plynu: diaľkové vykurovanie, energeticky nulové systémy, geotermálna energia a bioplyn.

Naše mesto pristupuje k jednotlivým mestským častiam individuálne. Každá mestská časť je v niečom jedinečná a žiadne riešenie nebude vyhovovať všetkým. Napriek tomu sme prijali zásady dostupnosti, udržateľnosti, otvorenosti a priestoru pre alternatívne diaľkové vykurovacie systémy na prechod na 100%-né dodávky energie z udržateľných zdrojov.

Akým hlavným problémom čelíte pri vytváraní a realizácii tejto stratégie? Čo sú podľa vás najlepšie riešenia na ich prekonanie?

Stretávame sa s rôznymi druhmi prekážok. Zo sociálno-ekonomického hľadiska sa prechod na energiu z udržateľných zdrojov v Amsterdame týka mnohých ľudí. Je to kolektívny posun a vyžaduje si podporu všetkých občanov. Preto je potrebné spoločné porozumenie a vnímanie. Komunikáciou a zapojením obyvateľov už v skorých fázach sa dajú prekonať možné obavy, námietky a úskalia. Veľmi by sme ocenili národnú kampaň na celoštátnej úrovni s cieľom zdôrazniť občanom Holandska, že je to naliehavé.

Okrem toho je veľmi dôležité, aby sme ponúkali cenovo dostupné alternatívy za zemný plyn. Cena zemného plynu je aktuálne v Holandsku relatívne nízka. Alternatívne spôsoby vykurovania, ktoré mesto zatiaľ našlo, môžu tejto cene len sotva konkurovať. Často sú drahšie. To je dôvod, prečo mesto Amsterdam na národnej úrovni presadzuje, aby vláda zaviedla energetickú daň na zemný plyn.

Okrem toho, prekážkou transformácie v oblasti energetiky sú niekedy samotné právne predpisy. Napríklad aktuálne holandské právo stále dáva všetkým občanom právo na vykurovanie domácnosti zemným plynom. To znamená, že existuje právny mandát na pripájanie obyvateľov na rozvod zemného plynu. Už však neexistuje žiadne právny mandát obyvateľov odpojiť, keď sa sprístupní možnosť alternatívneho vykurovania. Mesto Amsterdam ako miestna samospráva koná v tomto limitujúcom právnom rámci. Žiadame viac finančných a právnych prostriedkov na realizáciu našich politík a tým usilujeme o našu transformáciu v oblasti energetiky.

Tu som použil ako príklad naše postupné ustupovanie od zemného plynu na vykurovanie, ale ťažkosti, s ktorými sa stretávame možno nájsť aj v „celkovej“ energetickej transformácii. Mestá vypĺňajú priestor medzi celosvetovými cieľmi – ako napríklad Parížska dohoda – a opatreniami na miestnej úrovni. Nastal čas na samotnú realizáciu. My, ako miestni lídri, sa musíme odvážiť ísť v realizácii stratégií bez fosílnych palív ešte o krok ďalej. Viem, že si vyžaduje odvahu prijímať rázne opatrenia a rozhodnutia týkajúce sa štrukturálnych zmien v energetických systémoch našich miest, a začať konať aj vtedy, keď cestu vpred ešte nie je zreteľne vidieť. Vieme však, kam sa potrebujeme dostať.

Akou podporou je pre Amsterdam pri jeho energetických a klimatických opatreniach to, že je súčasťou Dohovoru primátorov a starostov?

V celej Európe a vo zvyšku sveta zohrávajú mestá pri riešení aktuálnych problémov vedúcu rolu. Dokážu naliehať na národné vlády a nadnárodné inštitúcie, aby presadili ešte ambicióznejšie ciele. V Amsterdame, rovnako ako v každom inom meste, predstavuje energetická transformácia veľmi zložitú úlohu. Vyžaduje si spoluprácu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Dohovor primátorov a starostov je vhodnou platformou na spoluprácu, vzájomné učenie sa a zdieľanie vedomostí, a to si mesto Amsterdam veľmi cení.

Energetická transformácia prekračuje naše hranice, takže riešenie tohto problému si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Prostredníctvom mnohých ponúkaných nástrojov a príležitostí na vytváranie sietí umožňuje Dohovor primátorov a starostov mestu Amsterdam čerpať inšpiráciu z politík realizovaných v iných mestách. Dohovor primátorov a starostov je platformou, na ktorej sa stretávajú mestské problémy a mestské riešenia! Okolnosti sa môžu od jedného mesta k druhému líšiť, zdieľanie dobrej praxe je teda veľmi cenné. My ako mesto tiež radi ponúkame naše poznatky komunite dohovoru, najmä pokiaľ ide o e-mobility. V Amsterdame využívame mesto ako laboratórium na pokusy. Inovácie sa uskutočňujú práve v mestách!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors