Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Udržitelnost považujeme za motor pro společnost a hnací sílu ekonomiky"
Rozhovor s Abdeluhebem Choho, náměstkem primátora Amsterdamu
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Město Amsterdam přistoupilo k Paktu starostů a primátorů v roce 2009 a zavázalo se snížit emise CO2 o 40 % do roku 2025. Mohli byste nám říci více o dlouhodobé vizi vašeho města ohledně klimatu a energie?

Amsterdam je odhodlaným zastáncem Pařížské dohody a integrovaných koncepcí udržitelnosti. Udržitelnost považujeme za motor pro společnost a hnací sílu ekonomiky. Proto se Amsterdam v dlouhodobém horizontu snaží stát se zcela nezávislým na fosilních palivech, uhlí, ropě a plynu. Výsledkem bude kreativní a rozmanité město, ekonomicky a sociálně silné, se zdravým životním prostředím.

Amsterdam se stal jedním z prvních průkopníků klimatických opatření tím, že se odvážně rozhodl k postupnému zrušení vytápění pomocí zemního plynu do roku 2050. Toto rozhodnutí jsme učinili, aniž bychom jasně věděli, jak našeho cíle dosáhnout. Ale pokud nikdy nezačnete, nikdy nezjistíte, jaký je ten nejlepší způsob! Stanovení cílů a časových horizontů je nezbytné, abychom ukázali, čeho chceme dosáhnout v souvislosti s důležitými otázkami, jako je změna klimatu, znečištění ovzduší a nedostatek přírodních zdrojů. Skutečnou výzvou je však začít jednat: překračovat vize a scénáře a pragmaticky začít v našem městě pracovat s mnoha zainteresovanými subjekty.

Městská správa přijala integrovanou agendu udržitelnosti se zaměřením na pět priorit: (1) úspora energie a čistá dodávka energie pro elektřinu a vytápění, (2) koncepce širokého cyklického hospodářství, (3) čistý a zdravý vzduch, (4) přizpůsobení města měnícímu se klimatu a (5) být příkladem dalším městům díky udržitelné organizaci města. K dosažení těchto cílů podporujeme občanské iniciativy a spolupracujeme s místními partnery, jako jsou nevládní organizace, podniky a odborníci. Spolupracujeme s významnými zainteresovanými subjekty, jako jsou bytové organizace, provozovatelé energetických sítí a teplárenské společnosti v rámci tzv. City Deal. V tomto partnerství veřejného a soukromého sektoru se bytové organizace dohodly, že do konce roku 2017 určí 10 000 bytových jednotek, kde Amsterdam zahájí jednání s obyvateli o tom, jak a kdy může být dodávka plynu odpojena. V současné době uvažujeme o těchto alternativách zemního plynu: dálkové vytápění, systémy s nulovou energií, geotermální energie a bioplyn.

Naše město funguje na základě přístupu, který se orientuje na jednotlivé čtvrti. Každá čtvrť má své jedinečné vlastnosti, neexistuje univerzální řešení. Přesto jsme přijali zásady dostupnosti, udržitelnosti, otevřenosti a prostoru pro alternativní systémy dálkového vytápění s cílem přejít na 100% udržitelné dodávky energie.

Jaké jsou hlavní potíže, s nimiž jste se potýkali při vývoji a provádění této strategie? Jaká jsou podle vás nejlepší řešení k jejich překonání?

Potýkali jsme se s různými typy překážek. Ze socioekonomického hlediska ovlivňuje transformace energetiky směrem k udržitelnému Amsterdamu mnoho lidí, je to kolektivní posun a vyžaduje podporu ze strany všech občanů. Proto je zapotřebí přijmout společný přístup. Komunikací a zapojením obyvatel v počáteční fázi lze překonat možné obavy, námitky a nástrahy. Velmi bychom uvítali celostátní kampaň, která by zdůraznila naléhavost situace v celostátním měřítku. Kromě toho je pro nás velmi důležité nabídnout cenově dostupné alternativy zemního plynu. Současná cena zemního plynu je v Nizozemsku relativně nízká. Alternativní způsoby vytápění, které město dosud našlo, této ceně mohou jen stěží konkurovat a často jsou dražší. Proto město Amsterdam na národní úrovni prosazuje, aby vláda zavedla energetickou daň na zemní plyn.

Legislativa někdy představuje překážku přechodu na jiný typ energie. Například nizozemský zákon v současné době stále uděluje všem občanům právo na vytápění domácností zemním plynem. To znamená, že existuje právní předpis ohledně napojování obyvatel na síť zemního plynu. Neexistuje však předpis k odpojení obyvatel, pokud je možné alternativní vytápění. Jako místní samospráva funguje město Amsterdam v rámci tohoto omezujícího právního rámce. Žádáme více finančních a právních prostředků, abychom mohli zavést naši politiku a usilovat tak o transformaci energetiky.

Přechod k postupnému vyřazení vytápění zemním plynem je zde uveden jako příklad, ale potíže, s nimiž jsme se setkali, lze nalézt také v „obecnější“ transformaci. Města uzavírají mezeru mezi globálními ambicemi – jako je Pařížská dohoda – a opatřeními na místní úrovni. Nyní nastal čas na realizaci. My, jako místní představitelé, se musíme odvážit učinit další krok v realizaci strategií bez fosilních paliv. Vím, že se nesmíme bát přijmout odvážná opatření, rozhodnout o strukturálních změnách v energetických systémech našich měst a začít, přestože cesta ještě není úplně zřejmá. Ale víme, jakým směrem musíme jít.

Jak členství v Paktu starostů a primátorů pomáhá Amsterdamu v jeho energetických a klimatických opatřeních?

V celé Evropě i ve zbytku světa hrají města v řešení aktuálních problémů vedoucí úlohu a mohou naléhat na národní a nadnárodní vlády, aby prosazovaly ještě ambicióznější cíle. Transformace energetiky v Amsterdamu, stejně jako v jiných městech, představuje velmi složitý úkol. Vyžaduje spolupráci na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Pakt starostů a primátorů je vhodnou platformou pro spolupráci, vzájemné učení a sdílení znalostí, což město Amsterdam velmi oceňuje.

Transformace energetiky přesahuje naše vlastní hranice, proto je k řešení této otázky potřeba mezinárodní spolupráce. Pakt starostů a primátorů nabízí mnoho síťových nástrojů a příležitostí a umožňuje tak Amsterdamu inspirovat se politikami zavedenými v jiných městech. Pakt starostů a primátorů je platformou, kde se setkávají městské problémy a řešení! Navzdory skutečnosti, že se kontext může v různých městech lišit, je velmi užitečné sdílet osvědčené postupy. My, jako město, také rádi sdílíme naše znalosti s ostatními členy Paktu, zejména pokud jde o elektromobilitu. V Amsterdamu používáme naše město jako laboratoř pro experimenty. Města jsou místem inovace!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors