Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Uważamy, że jest on motorem dla społeczeństwa i czynnikiem napędowym dla gospodarki"
Wywiad z wiceprezydentem Amsterdamu, Abdeluhebem Choho
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Amsterdam przystąpił do Porozumienia Burmistrzów w roku 2009 i zobowiązał się do zmniejszenia emisji CO2 o 40% do roku 2025. Proszę nam opowiedzieć więcej na temat długoterminowej wizji swojego miasta w odniesieniu do klimatu i energii.

Amsterdam z oddaniem wspiera porozumienie klimatyczne z Paryża oraz zintegrowane koncepcje zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że jest on motorem dla społeczeństwa i czynnikiem napędowym dla gospodarki. Dlatego Amsterdam zamierza w długiej perspektywie być miastem całkowicie wolnym od paliw kopalnych i niezależnym od węgla, ropy naftowej i gazu. Dzięki temu powstanie miasto kreatywne i różnorodne, gospodarczo i społecznie silne oraz posiadające zdrowe środowisko do życia.

Amsterdam jest prekursorem działań w zakresie klimatu, podejmując odważne decyzje zmierzające do wyeliminowania do roku 2050 ogrzewania gazem ziemnym. Podjęliśmy tę decyzję, niewiedząc dokładnie, jak osiągnąć ten cel. Ale jeśli nie rozpocznie się działania, nigdy nie będzie wiadomo, jaki jest najlepszy sposób jego realizacji! Ustalenie celów i czasu ich realizacji jest ważne, aby pokazać, co chcemy osiągnąć w kwestii głównych problemów, takich jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza oraz niedobory surowców naturalnych. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest rozpoczęcie działań: wyjście poza wizje i scenariusze oraz pragmatyczne rozpoczęcie działania w naszym mieście przy zaangażowaniu wielu zainteresowanych osób.

Władze miasta przyjęły zintegrowany plan zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na pięciu priorytetach: (1) energia i zaopatrzenie w czystą energię elektryczną i ogrzewanie, (2) szerokie koncepcje gospodarki działającej w obiegu zamkniętym, (3) czyste i zdrowe powietrze, (4) przystosowanie miasta do zmian klimatycznych oraz (5) stworzenie przykładu zrównoważonej organizacji samorządu. Aby zrealizować te cele, wspieramy inicjatywy obywateli i współpracujemy z lokalnymi partnerami, takimi jak organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i eksperci. W ramach tzw. Porozumienia dla Miasta współdziałamy z najważniejszymi zainteresowanymi podmiotami, w tym z organizacjami zajmującymi się sprawami mieszkaniowymi, operatorami sieci energetycznej i firmami ciepłowniczymi. W ramach tego partnerstwa publiczno–prywatnego organizacje zajmujące się sprawami mieszkaniowymi zgodziły się do końca roku 2017 wskazać 10 000 obiektów, w których Amsterdam rozpocznie dyskusję z mieszkańcami na temat tego, jak i kiedy zaprzestać w nich wykorzystywania gazu. Obecnie rozważamy następujące alternatywy dla gazu ziemnego: sieć ciepłowniczą, systemy zeroenergetyczne, energię geotermalną oraz biogaz.

Nasze miasto stosuje podejście dostosowane do potrzeb poszczególnych dzielnic. Każda z nich ma indywidualne cechy i nie istnieje rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich. Niemniej jednak przyjęliśmy zasady dostępności, zrównoważonego rozwoju, otwartości i przestrzeni dla alternatywnych systemów grzewczych umożliwiające dojście do stanu, w którym będziemy zapewniać energię w 100% zrównoważoną.

Co stanowi największą trudność w czasie opracowywania i wdrażania tej strategii? Co, państwa zdaniem, będzie najlepszym sposobem, aby je pokonać?

Napotkaliśmy różnego rodzaju przeszkody. Z socjoekonomicznego punktu widzenia proces dochodzenia do tego, aby w Amsterdamie była wykorzystywana energia zrównoważona, oddziałuje na wiele osób, jest to zbiorowa zmiana, a działanie to wymaga wsparcia od wszystkich mieszkańców. Dlatego konieczny jest wspólny sposób myślenia. Informując mieszkańców i włączając ich w działania już na wczesnym etapie, można pokonać ewentualne obawy, obiekcje i problemy. Z radością powitalibyśmy krajową kampanię służącą podkreśleniu w całym holenderskim społeczeństwie, jak pilna jest ta kwestia. Ponadto bardzo ważne jest dla nas zapewnienie przystępnych cenowo alternatyw dla gazu ziemnego. Jego aktualna cena jest w Holandii stosunkowo niska. Alternatywne źródła ciepła, które miasto do tej pory znalazło, z trudem konkurują z tą ceną, a często są po prostu droższe. Właśnie dlatego Amsterdam zabiega na szczeblu krajowym, aby rząd obłożył gaz ziemny podatkiem energetycznym.

Okazuje się także, że w procesie zmian w systemie energetycznym przeszkodą są czasem przepisy. Na przykład holenderskie prawo nadal umożliwia wszystkim mieszkańcom stosowanie ogrzewania gazowego w domach. Oznacza to, że istnieje prawna możliwość podłączania mieszkańców do sieci gazowniczej. Jednak nie istnieje prawna możliwość odłączania ich, kiedy pojawi się alternatywny sposób ogrzewania. Władze Amsterdamu działają w oparciu o te ograniczające je ramy prawne. Wnioskujemy o większe finansowe i prawne środki umożliwiające wdrożenie naszej polityki, a przez to przyczyniające się do zmian energetycznych.

Sam wykorzystałem te zmiany i zrezygnowałem z ogrzewania gazowego, dając tym samym przykład, jednak trudności, jakie napotkaliśmy, mogą także wystąpić w czasie bardziej „powszechnych” zmian energetycznych. Miasta wypełniają lukę pomiędzy globalnymi ambicjami takimi jak porozumienie paryskie, a działaniami na poziomie lokalnym. Teraz nadszedł czas na działanie. Jako lokalni liderzy musimy się odważyć i wykonać pierwszy krok naprzód w procesie wdrażania strategii odejścia od paliw kopalnych. Wiem, że konieczna jest odwaga, aby podjąć śmiałe środki, zdecydować o zmianach strukturalnych w systemach energetycznych naszych miast i ruszyć z miejsca, nawet jeśli droga nie jest jeszcze dobrze znana. Ale wiemy, gdzie musimy zmierzać.

Jak udział w pracach Porozumienia Burmistrzów wspiera Amsterdam w działaniach związanych z energią i klimatem?

W Europie i na całym świecie miasta odgrywają czołową rolę w procesie rozwiązywania współczesnych problemów i mogą nawoływać władze krajowe i ponadnarodowe do wprowadzania nawet jeszcze bardziej ambitnych celów. Zmiany energetyczne w Amsterdamie, podobnie jak w każdym innym mieście, są bardzo skomplikowane. Wymagają one współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Porozumienie Burmistrzów to odpowiednia platforma współpracy, wzajemnego uczenia się i wymiany wiedzy, a są to rzeczy, które Amsterdam bardzo ceni.

Zmiany energetyczne wykraczają poza nasze granice, więc współpraca międzynarodowa jest niezbędna do rozwiązania tego problemu. Oferując wiele narzędzi i możliwości nawiązywania kontaktów, Porozumienie Burmistrzów pozwala Amsterdamowi inspirować się zasadami wprowadzanymi w innych miejscach. Jest ono platformą, na której spotykają się problemy miast i dotyczące ich rozwiązania! Pomimo tego, że nasz kontekst może się różnić, wymiana najlepszych praktyk jest zawsze niezwykle cenna. Jako miasto cieszymy się także, że możemy dzielić się swoją wiedzą ze społecznością Porozumienia, szczególnie jeśli chodzi o e–mobilność. Wykorzystujemy Amsterdam jako laboratorium do przeprowadzania eksperymentów. Innowacyjność ma miejsce właśnie w miastach!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors