Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Vi anser att hållbarhet är samhällets motor och fungerar som drivkraft för ekonomin"
Intervju med Amsterdams vice borgmästare Abdeluheb Choho
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Staden Amsterdam anslöt sig till borgmästaravtalet år 2009, och har förbundit sig att minska sina CO2-utsläpp med 40 % år 2025. Kan du berätta lite mer om stadens långsiktiga vision avseende klimat och energi?

Amsterdam står helt bakom klimatavtalet från Paris och de integrerade hållbarhetskoncepten. Vi anser att hållbarhet är samhällets motor och fungerar som drivkraft för ekonomin. Amsterdam strävar därför efter att på lång sikt bli ett helt fossilfritt samhälle utan något som helst beroende av kol, olja eller gas. Resultatet kommer att bli en kreativ och omväxlande stad, med starka ekonomiska och sociala förutsättningar och en hälsosam livsmiljö.

Amsterdam har etablerat sig som en av föregångarna inom klimatåtgärder genom att fatta det djärva beslutet att fasa ut uppvärmning med naturgas senast 2050. Vi har fattat det här beslutet utan att helt ha klart för oss hur vi ska nå målet. Men om man inte tar första steget får man aldrig reda på hur det ska gå till! Att sätta mål och tidsgränser är nödvändigt för att visa vad vi vill uppnå inom stora frågor som klimatförändringar, luftföroreningar och brist på naturresurser. Den verkliga utmaningen är dock att gå från tanke till handling: att röra sig bortom visioner och scenarier, och med en pragmatisk inställning börja vidta åtgärder i staden, med hjälp av de många intressenter som är involverade.

Kommunfullmäktige har antagit en dagordning för integrerad hållbarhet som fokuserar på fem prioriteringar: (1) energibesparingar och ren energiförsörjning för elektricitet och uppvärmning, (2) breda cirkulärekonomiska koncept, (3) ren och frisk luft, (4) anpassning av stadsmiljö till klimatförändringar (5) att föregå med gott exempel genom att skapa en hållbar kommunal organisation. För att uppnå dessa mål ger vi stöd till medborgarinitiativ och samverkar med lokala samarbetspartner som till exempel ideella organisationer, företag och experter. Vi samarbetar också med stora intressenter som bostadsorganisationer, energinätverksoperatörer och värmeföretag i vår så kallade City Deal. I det här offentlig-privata samarbetet har bostadsorganisationer gått med på att senast i slutet av 2017 ha identifierat 10 000 bostäder där Amsterdam kommun kan inleda en diskussion med de boende om hur och när gasförsörjningen kan kopplas bort. För närvarande överväger vi följande alternativ till naturgas: fjärrvärme, nollenergisystem, geotermisk energi och biogas.

Vår kommun har en områdesinriktad strategi. Varje område har sina egna unika egenskaper, så det finns ingen universell lösning som passar alla. Vi har dock antagit gemensamma principer om överkomligt pris, hållbarhet, öppenhet och utrymme för alternativa uppvärmningssystem under övergången till 100 % hållbar energiförsörjning.

Vilka är de största svårigheterna ni ställts inför under utvecklingen och implementeringen av den här strategin? Hur anser ni att man bäst kan övervinna dem?

Vi har stött på olika typer av hinder. Ur ett socioekonomiskt perspektiv påverkar övergången till hållbar energi i Amsterdam många människor – det rör sig om en kollektiv omvandling som kräver stöd från alla medborgare. Vi behöver därför ett gemensamt tankesätt. Genom att kommunicera med och involvera invånarna i ett tidigt skede kan eventuella farhågor, invändningar och fallgropar undvikas. Vi vill hemskt gärna se en nationell kampanj som lyfter fram vikten av vårt arbete för samtliga holländska medborgare. Det är också oerhört viktigt för oss att kunna erbjuda alternativ till naturgas till ett överkomligt pris. Priset för naturgas är för närvarande relativt lågt i Nederländerna. De alternativa uppvärmningsmetoder kommunen hittills har tittat på har svårt att konkurrera med det priset – de är ofta dyrare. Amsterdam kommun har därför förespråkat att regeringen inför en nationell energiskatt på naturgas.

Ibland kan det hända att lagstiftning står i vägen för energiövergången. Enligt holländsk lag har till exempel alla medborgare just nu rätt till uppvärmning med naturgas i sina hem. Det innebär att det finns ett lagstadgat krav på att ansluta bostäder till ett naturgasnät. Dock finns det inget sådant krav på att koppla bort bostäder från gasnätet när alternativa uppvärmningsmetoder finns tillgängliga. Som lokal myndighet verkar Amsterdam kommun inom detta begränsande juridiska ramverk. Vi ber om mer ekonomiska och juridiska medel för att kunna implementera våra program och därmed också gå vidare med övergången till ren energi.

Vi har använt vår utfasning av uppvärmning med naturgas som ett exempel här, men vi har även stött på liknande utmaningar inom den "allmänna" energiövergången. Städer kan minska klyftan mellan globala ambitioner – som klimatavtalet i Paris – och åtgärder på lokal nivå. Tiden för handling är nu. Vi, som lokala ledare, måste våga gå längre i vår implementering av planer för ett fossilfritt samhälle. Jag vet att det krävs mod att vidta djärva åtgärder, att besluta om strukturella omvandlingar i städernas energisystem och att komma igång, även om vägen framåt inte är helt glasklar. Men vi vet i alla fall vart vi är på väg.

På vilket sätt har Amsterdam haft nytta av sitt deltagande i borgmästaravtalet i sitt energi- och klimatarbete?

I hela Europa, liksom i resten av världen, spelar städer en framträdande roll när det gäller att ta sig an moderna problem, och att uppmana nationella och överstatliga myndigheter att sätta mer långtgående mål. Energiövergången i Amsterdam är precis som i alla andra städer en mycket komplicerad uppgift. Den kräver samarbete på regional, nationell och internationell nivå. Borgmästaravtalet är en lämplig plattform för samarbete, utbyte med andra städer och kunskapsdelning, något som Amsterdam kommun värdesätter högt.

Övergången till ren energi är en fråga som sträcker sig bortom våra gränser, så internationellt samarbete krävs för att verkligen kunna ta sig an frågan. Genom att erbjuda verktyg och möjligheter till nätverkande gör borgmästaravtalet det möjligt för Amsterdam att hämta inspiration från åtgärder som införts i andra städer. Borgmästaravtalet är en plats där städernas problem kan möta sina lösningar! Trots att situationerna kan skilja sig åt mellan olika städer är det oerhört värdefullt att dela sina mest framgångsrika metoder. Som stad ger det oss också glädje att kunna dela våra kunskaper med avtalsgemenskapen, särskilt avseende e-rörlighet. I Amsterdam är staden vårt laboratorium för experimenterande. Städer genererar innovation!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors