Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter November 2017  
       
 
"Wij beschouwen duurzaamheid als een motor voor de maatschappij en een accelerator voor de economie"
Interview met Abdeluheb Choho, Amsterdams wethouder
 
   

български (bg) - čeština (cs) - dansk (da) - Deutsch (de) - eesti (et) - ελληνικά (el) - English (en) - español (es) - français (fr) - Gaelic (ga) - hrvatski (hr) - italiano (it) - lietuvių (lt) - latviešu (lv) - magyar (hu) - Malti (mt) - Nederlands (nl) - polski (pl) - português (pt) - română (ro) - slovenčina (sk) - slovenščina (sl) - suomi (fi) - svenska (sv)

Amsterdam trad in 2009 toe tot het Burgemeestersconvenant en heeft zich geëngageerd om tegen 2025 zijn CO2-uitstoot met 40 % te verminderen. Kunt u ons iets meer vertellen over de langetermijnvisie van uw stad betreffende klimaat en energie?

Amsterdam is een toegewijde aanhanger van het Klimaatakkoord van Parijs en geïntegreerde duurzaamheidsconcepten. Wij beschouwen duurzaamheid als een motor voor de maatschappij en een accelerator voor de economie. Amsterdam streeft er daarom naar om geen fossiele brandstoffen meer te verbruiken en op lange termijn onafhankelijk te worden van kolen, olie en gas. Daardoor zal Amsterdam een creatieve en gevarieerde stad worden met een gezonde leefomgeving die economisch en sociaal sterk staat.

Amsterdam is een early adopter in klimaatacties en nam de radicale beslissing om tegen 2050 niet meer met aardgas te verwarmen. Deze beslissing is genomen zonder op voorhand goed te weten hoe we dat zouden realiseren. Maar je moet er gewoon aan beginnen om uit te zoeken wat voor jou de beste manier is om dat doel te bereiken! Om te tonen wat we willen bereiken was het noodzakelijk om duidelijke objectieven vast te leggen met deadlines. Enkel zo kunnen we tonen waar we naartoe willen betreffende klimaatverandering, luchtvervuiling en de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen. De grote uitdaging is nu om daar acties aan te koppelen, verder te gaan dan visies en scenario’s en op een pragmatische manier acties te ondernemen in onze stad met zijn vele belanghebbenden.

Het stadsbestuur heeft een geïntegreerde duurzaamheidsagenda goedgekeurd die focust op vijf prioriteiten: (1) besparen op energie en zorgen voor schone energie voor elektriciteit en verwarming, (2) een brede kringloopeconomie creëren, (3) zuivere en gezonde lucht, (4) de stad voorbereiden op de klimaatverandering en (5) als stadsbestuur zelf het goede voorbeeld geven betreffende duurzaamheid. Om dit alles te bereiken ondersteunen we burgerinitiatieven en werken we samen met lokale partners zoals niet-gouvernementele organisaties, bedrijven en experten. We werken ook samen met grote belanghebbenden zoals huisvestingsmaatschappijen, netwerkbeheerders en verwarmingsbedrijven in een zogenaamde ’Stadsdeal’. In deze publiek-private samenwerking hebben huisvestingsmaatschappijen zich akkoord verklaard om tegen eind 2017 in 10 000 wooneenheden het gesprek aan te gaan met de bewoners over hoe en wanneer het aardgas zal afgekoppeld worden. Momenteel zijn dit de mogelijke alternatieven voor aardgas: stadsverwarming, O-energiesystemen, aardwarmte en biogas.

De visie van onze stad is gericht op een wijkgerichte aanpak. Want elke wijk is uniek, en dus bestaat er geen uniforme oplossing die voor iedereen zaligmakend is. Maar we hanteren hoe dan ook de principes van betaalbaarheid, duurzaamheid, openheid en ruimte voor alternatieve wijkverwarmingssystemen, om te komen tot een 100 % duurzame energievoorziening.

Welke zijn de grootste moeilijkheden die u hebt ondervonden tijdens het opmaken en implementeren van deze strategie? En wat zijn volgens u de beste manieren om daarmee om te gaan?

We hebben inderdaad verschillende obstakels moeten overwinnen. Vanuit sociaaleconomisch standpunt bekeken, raakt deze energietransitie naar een Duurzaam Amsterdam veel mensen. Dit moet dan ook een collectieve transitie zijn die gedragen wordt door alle inwoners. Daarvoor is een gedeelde manier van denken noodzakelijk. Door vanaf het prille begin hierover te communiceren, kunnen mogelijke angsten, tegenkantingen en valkuilen vermeden worden. Wij zijn grote voorstander van een nationale campagne om de urgentie van deze maatregelen duidelijk te maken aan alle Nederlanders. Het is bovendien noodzakelijk om betaalbare alternatieven voor aardgas te kunnen aanbieden. De huidige prijs van aardgas is in Nederland momenteel relatief laag. Tot nog toe kunnen de alternatieven voor aardgas die we gevonden hebben, hiermee niet concurreren; ze zijn duurder. Daarom pleit de stad Amsterdam op nationaal niveau voor een heffing op aardgas.

Wetgeving blijkt vaak een hindernis voor de energietransitie. Zo hebben alle Nederlanders bij wet nog altijd recht op toegang tot aardgas in hun woningen. Dat betekent dat de overheid verplicht is ervoor te zorgen dat alle inwoners op het aardgasnetwerk moeten kunnen aangesloten worden. Er is echter geen wettelijke verplichting dat diezelfde inwoners weer mogen afgesloten worden als er een alternatief beschikbaar is. Amsterdam is als lokale overheid dus beperkt door dat wettelijk kader. Daarom vragen we meer financiële en wettelijke middelen om ons beleid en onze energietransitie te kunnen uitvoeren.

Ik heb hier onze afbouw van aardgas als bron van verwarming als voorbeeld genomen, maar we hebben ook problemen ondervonden in de meer algemene energietransitie. Steden zijn d.m.v. hun lokale acties de effectieve uitvoerders van globale ambities, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Het is de hoogste tijd deze ambities waar te maken. Wij, lokale leidinggevenden, moeten durven nog een stapje verder gaan in het realiseren van die afbouw van fossiele brandstoffen. Ik besef dat het moed vergt om ingrijpende maatregelen te nemen, om structurele veranderingen door te voeren betreffende de energiebevoorrading van onze stad, om er zelfs maar aan te beginnen, zelfs al is nog niet duidelijk hoe je dat allemaal gaat realiseren. Maar eraan beginnen is de enige optie.

Hoe heeft uw lidmaatschap van het Burgemeestersconvenant Amsterdam ondersteund in zijn klimaat- en energieacties?

In heel Europa en de rest van de wereld nemen steden het voortouw als het gaat om het aanpakken van hedendaagse problemen. Zij kunnen nationale en supranationale overheden aanzetten tot nog ambitieuzere doelen. De energietransitie in Amsterdam is net als in eender welke stad, een complexe taak. Een taak die samenwerking vereist op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het Burgemeestersconvenant is dan ook het ideale platform om samen te werken, van elkaar te leren en kennis te delen; iets waar de stad Amsterdam enorm waardeert.

De energietransitie reikt verder dan onze grenzen. Internationale samenwerking is nodig om deze taak tot een goed einde te brengen. Het Burgemeestersconvenant biedt veel mogelijkheden en tools om te netwerken. Voorbeelden van hoe andere steden het hebben aangepakt, inspireren ons. Het Burgemeestersconvenant is een platform waar problemen en oplossingen elkaar vinden! Ook al is de context van elke stad anders, toch zijn goede praktijkvoorbeelden erg waardevol. Als stad delen wij ook graag onze kennis met onze collega’s van het Convenant, vooral betreffende e-mobility. Wij gebruiken onze stad al laboratorium voor experimenten. Want vernieuwing begint in de stad!

© photo Veronika Galkina, shutterstock.com

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter November 2017 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors