Illustration Convenţia primarilor privind clima şi energia

Proclamată de comisarul Miguel Arias Cañete drept „cea mai mare iniţiativă urbană la nivel mondial privind clima şi energia”, Convenţia primarilor privind clima şi energia reuneşte mii de autorităţi locale şi regionale care s-au angajat în mod voluntar să îndeplinească obiectivele UE privind clima şi energia pe teritoriul lor.

Noii semnatari se angajează actualmente să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 40 % până în 2030 şi să adopte o abordare integrată în ceea ce priveşte atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea.

PDF - 670.1 ko
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Noul cadru pentru 2030 şi integrarea strategiilor de adaptare

În vara anului 2015, încurajate de comisarul Miguel Arias Cañete, Comisia Europeană şi Oficiul pentru Convenţia primarilor au lansat un proces de consultare cu sprijinul Comitetului European al Regiunilor pentru a aduna opiniile părţilor interesate despre viitorul Convenţiei primarilor. Răspunsul a fost unanim: 97 % au solicitat un nou obiectiv pentru perioada de după 2020, iar 80 % au cerut un obiectiv pe termen mai lung. În plus, majoritatea şi-au exprimat acordul cu privire la obiectivele pentru anul 2030 de reducere cu minimum 40 % a emisiilor de CO2/GES şi au sprijinit integrarea strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea în cadrul unei iniţiative comune.

Nou-instituita Convenţie a primarilor privind clima şi energia a fost lansată de Comisia Europeană la 15 octombrie 2015 în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Parlamentul European, la Bruxelles. O susținere importantă a fost acordată celor trei piloni ai convenţiei consolidate - atenuare, adaptare şi asigurare a unei energii durabile şi la preţuri accesibile.

Viziunea semnatarilor

Semnatarii au adoptat o viziune comună pentru 2050: accelerarea procesului de decarbonizare a teritoriilor lor, consolidarea capacităţii de adaptare la impactul inevitabil al schimbărilor climatice şi asigurarea accesului cetăţenilor la energie sigură, durabilă şi la preţuri accesibile.

Angajamentele semnatarilor

Oraşele semnatare s-au angajat să sprijine atingerea obiectivului UE de reducere a gazelor cu efect de seră cu 40 % până în 2030 şi adoptarea unui demers comun în vederea integrării strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea. Pentru a-şi traduce angajamentul politic în proiecte şi măsuri practice, semnatarii convenţiei trebuie în special să elaboreze un Inventar de referinţă al emisiilor şi o Evaluare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor legate de schimbările climatice. Aceştia se angajează să prezinte în doi ani de la data deciziei consiliului local un Plan de acţiune privind energia durabilă şi clima (PAEDC), în care să prezinte acţiunile-cheie pe care intenţionează să le întreprindă. Strategia de adaptare trebuie să facă parte din PAEDC şi/sau să fie elaborată şi integrată într-un document separat sau în mai multe documente separate de planificare, semnatarii având libertatea de a alege formatul dorit. Acest angajament politic îndrăzneţ marchează începutul unui proces pe termen lung, oraşele luându-şi angajamentul să înainteze o dată la doi ani un raport despre evoluția implementării.

Privire retrospectivă: Originile Convenţiei primarilor şi ale iniţiativei „Mayors Adapt”

După adoptarea în 2008 a Pachetului UE privind clima şi energia pentru 2020, Comisia Europeană a lansat Convenţia primarilor pentru recunoașterea şi sprijinirea eforturilor depuse de autorităţile locale în implementarea politicilor privind energia durabilă.

Convenţia primarilor reprezintă o iniţiativă ascendentă singulară, ce a reușit mobilizarea unui mare număr de autorităţi locale şi regionale în vederea elaborării unor planuri de acţiune şi a dirijării investiţiilor către măsuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.

Continuând succesul Convenţiei primarilor, în 2014 a fost lansată iniţiativa „Mayors Adapt”, care are la bază acelaşi model de guvernanță şi invită oraşele să îşi asume angajamente politice şi să acţioneze în aşa fel încât să anticipeze şi să se pregătească pentru impactul inevitabil al schimbărilor climatice. La sfârşitul anului 2015, iniţiativele au fuzionat sub egida nou-instituitei Convenţii a primarilor privind clima şi energia, adoptând obiectivele UE pentru 2030, precum şi o abordare integrată în ceea ce priveşte atenuarea schimbărilor climatice efectelor şi adaptarea la acestea.

Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic