Illustration Agenda

Energy Efficiency Watch 3 Webinar: Webinarium nt. efektywności energetycznej w Polsce
Energy Efficiency Watch 3 Webinar: Webinarium nt. efektywności energetycznej w Polsce
8 June 2017 11:00 - 12:00
(online), Poland

The Energy Efficiency Watch project has been accompanying the implementation of the European energy policies and the Energy Efficiency Directive since 2006. The project provides regular feedback of local and national experts on the National Energy Efficiency Action Plans (NEEAPs) and the relative progress made in their implementation. This webinar will aim to present the feedback of Polish national and local experts provided on the Polish NEEAP and its implementation – summarized in the Polish country report.

Webinar in Polish

Celem projektu nadzoru efektywności energetycznej - Energy Efficiency Watch jest ukazanie postępu we wdrażaniu polityki efektywności energetycznej w Unii Europejskiej od 2006 r. Projekt zapewnia regularne informacje zwrotne i komentarze lokalnych i krajowych ekspertów nt. krajowych planów działania dotyczących efektywności energetycznej (KPDEE) oraz postępów w ich realizacji w poszczególnych krajach.

Podczas webinarium zostanie przedstawione podsumowanie opinii polskich krajowych i lokalnych ekspertów na temat polskiego KPDEE i jego realizacji.


Organiser: Energy Cities & PNEC

Website: http://eew3_webinar_poland.eventbrite.fr

Contact details:
biuro@pnec.org.pl
Twitter
To exchange
via your mobile
Facebook
To become fan
of the Covenant page
Newsletter
To subscribe to the
newsletter
Rss feeds
To receive news
in real-time
With the political support of the European Commission With the political support of the European Commission. Website coordinated by the Covenant of Mayors Office.
News | Agenda | Site map | RSS help | Credits | Legal