Illustration Ca partener asociat

Partenerii asociați contribuie la succesul Convenției, împărtășind expertiza pe care o au cu semnatarii Convenției. Aceștia oferă autorităților locale îndrumare legată de implementarea practicilor și a soluțiilor privind energia durabilă în teritoriile lor.

Cine este eligibil?

Organizațiile constituite din mai mulți membri, cu o dimensiune europeană sau internațională, care se califică pentru cel puțin una dintre următoarele patru categorii:

  • Asociații de instituții financiare, cum sunt băncile publice și private;
  • Asociațiile industriale: asociațiile-umbrelă europene ale furnizorilor de soluții în domeniul energiei care regrupează companiile private;
  • ONG-urile și asociațiile societății civile;
  • Alte organisme: organizațiile constituite din mai mulți membri capabile să pună know-how-ul lor din domeniul energiei în serviciul semnatarilor Convenției.

Ce sunt angajamentele?

Partenerii asociați se angajează în mod voluntar să creeze sinergii cu actorii din cadrul Convenției primarilor. Concret, aceștia se angajează să:

  • Desemneze o persoană de contact care să acționeze ca interfață cu Comisia Europeană și cu Oficiul pentru Convenţia primarilor;
  • Împărtășească informațiile privind bunele practici și/sau instrumentele utile pentru semnatarii Convenției în vederea îndeplinirii angajamentelor lor.

Activitățile partenerilor asociați includ punctele menționate mai sus, dar nu se limitează la acestea.

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a înceta implicarea partenerilor asociați în Convenție în orice moment, atunci când consideră necesar.

Cum să deveniți partener asociat?

Entitățile interesate care se califică pentru cel puțin una dintre categoriile descrise mai sus pot solicita să devină partener asociat al Convenției în orice moment.

De ce să deveniți partener asociat?

Pentru că organizația dumneavoastră ar dori să conlucreze cu semnatarii Convenției pentru îndeplinirea angajamentelor asumate.

Partenerii asociați beneficiază de:

  • Recunoaștere oficială în calitate de partener asociat al inițiativei Convenției primarilor;
  • Acces la site-ul web al Convenției primarilor în cadrul unei secțiuni special dedicate partenerilor asociați;
  • Promovarea practicilor și instrumentelor pentru semnatarii Convenției.
Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic