Illustration Ca autoritate locală

Autoritățile locale joacă un rol vital în atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Participarea la Convenţia primarilor le sprijină în acest demers, oferindu-le recunoaşterea, resursele şi oportunităţile de stabilire de conexiuni necesare pentru a duce angajamentele lor privind energia şi clima la nivelul următor.

Cine este eligibil?

Convenția primarilor privind clima și energia este deschisă tuturor autorităților locale constituite în mod democratic cu/din reprezentanți aleși, de orice mărime și oricare ar fi stadiul implementării politicilor acestora privind energia și clima. Autoritățile locale învecinate, mici și mijlocii, pot de asemenea sub anumite condiții decide să adere ca și un grup de semnatari și să prezinte un Plan de acțiune privind energia durabilă și clima, angajându-se fie individual (Opțiunea 1), fie colectiv (Opțiunea 2) să atingă obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 40% și de sporire a rezistenței la schimbările climatice - mai multe informații pe site-ul Convenției, secțiunea Întrebări frecvente.

Cum să aderăm?

Pentru a se alătura acestei mișcări în continuă creștere, autoritățile locale trebuie să urmeze următorul proces:

 • Prezentarea inițiativei Convenției primarilor privind clima și energia consiliului local;
 • După ce s-a adoptat o hotărâre oficială de către consiliu, primarul - sau un reprezentant echivalent al consiliului - va fi mandatat să semneze formularul de adeziune la Convenție;
 • După semnare, completați informațiile online și încărcați formularul de adeziune semnat corespunzător;
 • Țineți seama de următoarele etape descrise într-un email de confirmare transmis către consiliul autorității locale.

Când să aderăm?

Autoritățile locale pot semna Convenția primarilor privind clima și energia oricând.

De ce să participăm?

Semnatarii Convenției primarilor găsesc motive numeroase de a participa la mișcare, printre care:

 1. O recunoaștere și o vizibilitate ridicate la nivel internațional pentru acțiunile autorității locale privind clima și energia
 2. Ocazia de a contribui la modelarea politicii UE în domeniul climei și al energiei
 3. Angajamente credibile prin evaluarea și monitorizarea progreselor
 4. Oportunități financiare mai bune pentru proiectele lor locale privind clima și energia
 5. Modalități inovatoare de a stabili noi contacte, de a face schimb de experiență și de a consolida capacitățile prin evenimente regulate, înfrățiri, webinarii sau discuții online
 6. Sprijin practic (serviciul de asistență), materiale și instrumente de îndrumare
 7. Acces rapid la „know-how-ul de excelență” și studii de caz inspiratoare
 8. Facilitatea autoevaluării și a schimburilor inter pares prin șabloane comune de monitorizare și raportare
 9. Cadru de referință flexibil pentru acțiuni, adaptabil în funcție de nevoile locale
 10. Cooperare și un sprijin sporit din partea autorităților naționale și subnaționale.
Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic