Illustration Instrumente de finanţare

Această secţiune prezintă o listă neexhaustivă a programelor şi iniţiativelor disponibile semnatarilor Convenţiei.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 MB
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 ko
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

SCHEME DE FINANŢARE INOVATOARE

Pentru a afla modul în care semnatarii Convenţiei pot avea acces la aceste resurse dar şi altele, citiţi colecţia de studii de caz prezentată în broşura tematică a Convenţiei privind finanţarea.. Veți găsi o listă cu resurse utile în partea de jos a paginii.

PDF - 3.2 MB
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

FONDURILE EUROPENE GESTIONATE LA NIVEL NAŢIONAL ŞI REGIONAL

Fondurile structurale şi Fondul de coeziune

Politica europeană de coeziune este împărţită în trei mari instrumente de finanţare:

 • Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)
 • Fondul social european (FSE)
 • Fondul social european (FSE)

Informaţii suplimentare

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în locuinţele existente

 • În fiecare stat membru, cheltuielile cu îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în locuinţele existente sunt eligibile până la valoarea de 4% din alocarea totală a FEDER.
 • Statele membre ar trebui să modifice priorităţile existente pentru a realoca fondurile FEDER primite către măsuri de economisire a energiei în locuinţele existente.
 • Nu sunt necesare aprobări oficiale ale Programelor Operaţionale din partea Comisiei Europene.
 • Statele membre nu trebuie să aştepte sfârşitul anului 2013 pentru a pune în aplicare schimbările necesare.

Informaţii suplimentare

Comunicarea Comisiei Europene ‘„Contribuţia politicii regionale la creşterea durabilă în Europa”

Asistenţa tehnică JESSICA

JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane ) – este o iniţiativă lansată de Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii în colaborare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

În conformitate cu noile proceduri, statelor membre sau regiunilor li se oferă posibilitatea de a utiliza fondurile structurale pentru a face investiţii rambursabile în proiecte care fac parte dintr-un plan integrat de dezvoltare urbană durabilă. Aceste investiţii, care pot lua forma participaţiilor la capital, a împrumuturilor şi/sau a garanţiilor, sunt puse la dispoziţia proiectelor prin intermediul fondurilor de dezvoltare urbană iar, după caz, prin intermediul fondurilor de participare.

Informaţii suplimentare

Asistenţa tehnică JASPERS

JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene) ¬– acordă asistenţă celor 12 state membre ale UE din Europa Centrală şi de Est în pregătirea unor proiecte majore în vederea solicitării de finanţare din granturile acordate de fondurile structurale şi de coeziune. Scopul este de a creşte cantitatea şi calitatea proiectelor care vor fi trimise pentru aprobare la serviciile Comisiei. Asistenţa JASPERS, acordată gratuit, este direcţionată către accelerarea absorbţiei fondurilor disponibile.

Informaţii suplimentare

Programul de cooperare INTERREG IV A

Programul sprijină cooperarea transfrontalieră de-a lungul tuturor graniţelor interne ale UE. Scopul acestuia este de a creşte schimburile de experienţă între regiunile Europei şi de a identifica soluţii comune la problemele întâlnite. Ideea principală este de a preveni „reinventarea roţii” şi de a reproduce mai rapid politicile şi strategiile de succes implementate în alte zone. Valoarea adăugată a acestor proiecte este adesea intangibilă – sunt finanţate îmbunătăţirea cunoştinţelor, capacităţilor şi contactelor şi experienţe noi, adesea acţiuni pilot şi investiţii de tip „hard”.

Informaţii suplimentare

Programul de cooperare INTERREG IV B

Proiectele pilot, pregătirea investiţiilor şi investiţiile de tip „light” sunt finanţate în cadrul acestui tip de cooperare.

Informaţii suplimentare


FONDURILE EUROPENE GESTIONATE CENTRAL DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ

Programele de cooperare INTERREG IV C şi URBACT

Cooperare interregională (INTERREG IV C): proiectele se axează strict pe schimbul de experienţă şi anumite iniţiative pilot de tip „light” – metodologii şi instrumente de testare. Activităţile de investiţii nu sunt sprijinite.

Informaţii suplimentare

URBACT: program european de schimb şi învăţare pentru oraşele care promovează dezvoltarea urbană durabilă. Oraşele lucrează împreună pentru a dezvolta soluţii la problemele urbane majore, reafirmând rolul cheie pe care îl au în abordarea schimbărilor societale din ce în ce mai complexe.

Informaţii suplimentare

Orizont 2020

Programul Orizont 2020 a fost lansat în 2014 ca succesor al programului Energie inteligentă - Europa.

Orizont 2020 este instrumentul financiar care implementează Uniunea inovării, o iniţiativă emblematică Europa 2020 care urmăreşte să asigure competitivitatea globală a Europei. Orizont 2020, programul de cercetare şi inovare cu un buget de 80 miliarde EUR al Comisiei Europene, se va axa pe excelenţa în ştiinţă, asigurarea poziţiei de lider în industrie şi abordarea schimbărilor societale. Există o serie de cereri de candidaturi care oferă finanţare pentru a sprijini autorităţile publice în derularea politicilor de energie durabilă.

Mai multe informaţii.

Facilitatea ELENA

ELENA – European Local Energy Assistance (Asistenţă europeană pentru energie locală) – este o facilitate care oferă granturi pentru asistenţă tehnică. Gama largă de măsuri eligibile pentru o astfel de finanţare include: studii de fezabilitate şi de piaţă; programe de structurare a investiţiilor; planuri de afaceri; audituri de energie; pregătirea procedurilor de licitaţie şi a aranjamentelor contractuale şi alocarea gestionării programului de investiţii către personalul nou recrutat. Scopul este de a grupa proiectele locale dispersate în investiţii sistemice şi de a le face bancabile.

Acţiunile pevăzute în planurile de acţiuni şi în programele de investiţii ale municipalităţilor trebuie să fie finanţate prin alte mijloace, precum împrumuturile, societăţile de servicii energetice sau fondurile structurale.

Facilitatea ELENA este finanţată prin programul Energie inteligentă pentru Europa cu un buget anual de 15 milioane de euro.

Informaţii suplimentare

ELENA-KfW

Această facilitate nouă de asistenţă tehnică a fost lansată de Comisia Europeană în cooperare cu grupul german KfW. Aceasta sprijină proiectele de investiţii de dimensiuni medii (mai mici de 50 de milioane de euro) axate pe creditarea de carbon.

ELENA-CEB

Dezvoltat de Comisia Europeană în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ELENA-CEB oferă asistenţă tehnică pentru dezvoltarea proiectelor de investiţii pentru locuinţele sociale.

Informaţii suplimentare

BERD-ELENA

Facilitatea BERD-ELENA sprijină pregătirea şi mobilizarea finanţării investiţiilor în energie durabilă de către autorităţile locale şi regionale şi alte organisme publice.

Facilitatea va acoperi până la 90% din costurile totale de cooperare tehnică (CT) necesare pentru pregătirea şi implementarea investiţiilor în energia durabilă din sectorul municipal, inclusiv studiile de fezabilitate şi de piaţă, identificarea şi pregătirea proiectelor eligibile, planificarea de afaceri, audituri energetice, implementarea şi verificarea proiectelor, crearea unor unităţi de implementare a proiectelor, pregătirea documentaţiei de licitaţie şi lansarea proceselor de licitaţie.

Facilitatea sprijină cinci tipuri de proiecte de investiţii de eficienţă energetică susţinute de BERD:

 • proiecte de clădiri municipale,
 • proiecte de termoficare,
 • proiecte de transport urban,
 • proiecte de infrastructură locală,
 • şi infrastructură de utilităţi.

Ţările eligibile sunt: Bulgaria, Croaţia, Estonia, FRI Macedonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.

Mai multe informaţii

Contactaţi BERD pentru mai multe informaţii.

Oraşe inteligente (Smart Cities)

Semnatarii Convenţiei care s-au angajat politic să atenueze schimbările climatice şi care au dezvoltat un plan de acţiune holistic privind energia durabilă în teritoriile lor pot beneficia şi de componenta tehnologică a politicii energetice europene. Iniţiativa Smart Cities sprijină un număr limitat de proiecte mari tehnologice la nivel urban şi regional care conţin măsuri de pionierat în domeniul utilizării durabile şi al producerii de energie, precum şi în domeniul mobilităţii.

Aceasta se va inspira din celelalte inţiative ale Planului strategic privind tehnologiile energetice (Planul SET), în special iniţiativa Solar Europe şi iniţiativa Reţeaua europeană de electricitate (European Electricity Grid), precum şi parteneriatul public-privat UE pentru clădiri şi maşini ecologice, stabilit în cadrul Planului european de redresare economică.

Informaţii suplimentare

Facilitatea de finanţare pentru eficienţă energetică

Un nou fond european de investiţii pentru proiectele privind energia durabilă urmează să fie lansat în 2011. Acest fond va utiliza cele 146 de milioane de euro necheltuite din Programul european de redresare economică, la care se adaugă o cofinanţare din partea Băncii Europene de Investiţii, pentru a oferi participaţii la capital, garanţii şi titluri de creditare autorităţilor publice şi entităţilor care acţionează în numele acestora. Fondul se va axa pe investiţiile în clădiri, infrastructuri energetice locale, instalaţii de distribuţie a energiei regenerabile şi mobilitatea urbană.

Facilitatea de finanţare municipală

Facilitatea de finanţare municipală este o iniţiativă a Comisiei Europene şi a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) de a dezvolta şi stimula împrumuturile bancilor comerciale către municipiile mici şi mijlocii şi companiile acestora de utilităţi în ţările UE care au aderat la UE în 2004 (Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia, împreună cu Bulgaria şi România). Facilitatea combină finanţarea BERD sub formă de împrumuturi pe termen lung şi/sau partajare a riscurilor.

Informaţii suplimentare

Iniţiativa privind energia durabilă

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) sprijină proiectele municipale din domeniul energiei durabile din ţările în care aceasta operează.

Domeniile de intervenţie (de exemplu, infrastructura municipală de energie, transportul, piaţa de carbon, etc.) se axează pe municipalităţi, băncile locale, întreprinderile mici şi mijlocii şi pe alţi actori locali.

Informaţii suplimentare


Resurse utile

PDF - 3.2 MB
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic